Časté otázky

/Časté otázky

december 2018

Je nesplnenie záväzku člena ružencového bratstva hriechom?

2018-12-03T08:55:17+01:00

Skôr ako odpovieme na uvedenú otázku, pripomeňme si, že záväzkom člena Živého ruženca je povinnosť pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca a zúčastňovať sa mesačného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca, kde sa uskutočňuje výmena ružencových tajomstiev. Zároveň je to priestor na spoločné porozmýšľanie nad tým, ako a kde by [...]

Je nesplnenie záväzku člena ružencového bratstva hriechom?2018-12-03T08:55:17+01:00

Rozvadené ružencové bratstvo?

2018-12-03T08:52:08+01:00

Harmonické spolužitie, pokojné medziľudské vzťahy sú jednými z najdôležitejších podporovateľov pozitívneho rozvoja človeka. Je známe, že aj nepríjemné životné postavenie, rôzne ťažké situácie sa v komunite dobrých ľudí dajú znášať prijateľne, s dôverou a pokojom. Harmonické spolužitie, pokojné medziľudské vzťahy sú potrebné aj k dôstojnému a presvedčivému fungovaniu ružencového bratstva. No napriek tomu v situáciách, keď sa [...]

Rozvadené ružencové bratstvo?2018-12-03T08:52:08+01:00

Možno sa modliť viac záväzkov súčasne?

2018-12-03T08:50:09+01:00

Ak ste sa dobrovoľne stali členom Živého ruženca, zobrali ste na seba záväzok pomodliť sa každý deň jeden desiatok ruženca a každý mesiac prísť na stretnutie členov Živého ruženca, po ktorom nasleduje výmena tajomstiev. Ak ste členom Živého ruženca a súčasne ste členom Svätého alebo Večného ruženca, resp. oboch, vaša povinnosť je pomodliť [...]

Možno sa modliť viac záväzkov súčasne?2018-12-03T08:50:09+01:00

Čo s odcestovanými členmi ružencového bratstva?

2018-12-03T08:53:26+01:00

Aké sú možnosti zotrvania mladých v ružencovom bratstve, nakoľko pri odchode z miesta bydliska na vysokú školu do vzdialeného mesta, alebo pri semestrálnom štúdiu v zahraničí, nemôžu chodiť na spoločné stretnutia RB, ktoré sú jednou z podmienok členstva v Živom ruženci? Predpokladám, že v mieste štúdia asi málokto vyhľadá nové ružencové bratstvo. [...]

Čo s odcestovanými členmi ružencového bratstva?2018-12-03T08:53:26+01:00

Možno vylúčiť člena z ružencového bratstva?

2018-12-03T00:28:11+01:00

Ako postupovať pri členoch ružencových bratstiev, ktorí chcú byť v Živom ruženci, no neprichádzajú na spoločné stretnutia? Cieľom obnovy ružencového bratstva (RB) nie je vylučovanie, či vyhadzovanie členov RB, ale úprimná snaha dozvedieť sa, kto naozaj chce byť členom ružencového bratstva so všetkým, čo s tým súvisí. Členstvo je osobné rozhodnutie Členstvo [...]

Možno vylúčiť člena z ružencového bratstva?2018-12-03T00:28:11+01:00

Čo znamená byť v ružencovom bratstve členom Svätého alebo Večného ruženca?

2018-12-03T00:25:48+01:00

Formy členstva v ružencovom bratstve Na úvod je potrebné pripomenúť, že byť členom ružencového bratstva (RB) ako člen Svätého alebo Večného ruženca je rovnocennou formou ako členstvo v Živom ruženci. Jediným rozdielom je, že člena Svätého alebo Večného ruženca nezaväzuje mesačné stretnutie na spoločnej modlitbe. Ale v prípade, že sa člen [...]

Čo znamená byť v ružencovom bratstve členom Svätého alebo Večného ruženca?2018-12-03T00:25:48+01:00

Dedí sa služba horliteľa?

2018-12-03T00:21:23+01:00

Som členkou ruže, ktorej horliteľom je istý pán, čo svoju službu prevzal od už nebohej mamičky. Ona totiž kedysi pred smrťou vyhlásila, že „ruže sa nevzdá, pokiaľ bude žiť“, a tak mu na smrteľnej posteli zanechala svoje „dedičstvo“. Čo ma však mrzí, je fakt, že od nášho horliteľa dostávame dvakrát v roku rozpis [...]

Dedí sa služba horliteľa?2018-12-03T00:21:23+01:00

november 2018

Sú potrebné voľby v ružencovom bratstve?

2018-11-28T16:04:06+01:00

Naša dlhoročná horliteľka ružencového bratstva má už vyše 80 rokov a sme s ňou spokojní. Aj duchovný otec je s ňou spokojný. Musíme robiť voľby horliteľky ružencového bratstva?   Valéria Milá pani Valéria, ružencové bratstvá (RB) sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých [...]

Sú potrebné voľby v ružencovom bratstve?2018-11-28T16:04:06+01:00

Je potrebné platiť členský príspevok?

2018-11-28T15:58:45+01:00

Dlhé roky pôsobím v ružencovom bratstve a teraz zaviedli u nás novotu – je potrebné platiť členský príspevok (mesačne 1 €), tak sa chcem opýtať, koľko sa má platiť a či je to povinné.   František S. Milý pán František, vážime si dôveru, ktorú ste nám prejavili pri položení tejto otázky. Nie je v našej [...]

Je potrebné platiť členský príspevok?2018-11-28T15:58:45+01:00

Modlím sa denne svoj desiatok … Nestačí to?

2018-11-28T15:51:34+01:00

Pomerne častým javom, s ktorým sa stretávam na mnohých miestach Slovenska, je skutočnosť, akoby sa členovi Živého ruženca vstupom do ružencového bratstva (RB) skončila aktivita v miestnej cirkvi – farnosti. Ak sme sa naozaj slobodne rozhodli pre členstvo v RB a chceme kráčať aj v dnešnej dobe cestou ruženčiara (v duchu prvých bratstiev), je nedostačujúce, aby sme mali [...]

Modlím sa denne svoj desiatok … Nestačí to?2018-11-28T15:51:34+01:00

Posvätný či svätý ruženec?

2018-11-28T15:45:59+01:00

Rada by som sa opýtala na spojenie „posvätný ruženec“. Dnes ho počujem a čítam aj v časopise Ruženec. Slovo posvätné chápem ako čosi podobné svätému – také nijaké. Posvätná krava v Indii... Niečo podružné. Ale my vieme, že ruženec je modlitba k Trojjedinému Bohu skrze Božiu Matku. Je dychom Svätého Ducha, nie posvätného. Panna Mária [...]

Posvätný či svätý ruženec?2018-11-28T15:45:59+01:00

Aký ruženec sa modliť v pôste a na Veľkú noc?

2018-11-28T16:00:10+01:00

K tomu, aký ruženec je vhodné modliť sa v jednotlivých dňoch týždňa, už vyšlo hodne poučných publikácií. Len zopakujem, že v pondelok to má byť radostný, v utorok bolestný, v stredu slávnostný, vo štvrtok ruženec svetla, v piatok bolestný ruženec, v sobotu radostný a v nedeľu slávnostný. Tiež sme však boli naučení, že od adventného času až do skončenia [...]

Aký ruženec sa modliť v pôste a na Veľkú noc?2018-11-28T16:00:10+01:00