Ružencové rozjímania

/Ružencové rozjímania

december 2018

Bolestný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

2018-12-15T16:57:28+01:00

1. Modlitba Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! [...]

Bolestný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom2018-12-15T16:57:28+01:00

Radostný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

2018-12-15T16:52:31+01:00

1. Zvestovanie Panne Márii, že je matkou Božieho Syna „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1, 35) Z listu sv. Pavla Galaťanom: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby [...]

Radostný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom2018-12-15T16:52:31+01:00