Uncategorized

/Uncategorized

október 2020

MESAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV ŽIVÉHO RUŽENCA

2020-10-14T16:51:18+00:00

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA MESAČNÉHO STRETNUTIA členov Živého ruženca Aktuálne ku dňu 14.10.2020 Odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne… Od 15. októbra 2020 až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb.  […]

MESAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV ŽIVÉHO RUŽENCA2020-10-14T16:51:18+00:00

Časopis 10/2020

2020-10-16T11:57:33+00:00

V posledný augustový piatok, 28. augusta 2020, sa v noviciátnom kláštore vo Zvolene konala rehoľná obliečka dvoch mladých mužov. Dominikánsky habit prijal brat Angelik, ktorý pochádza z Mihaľova (okres Bardejov) a brat Josef, ktorý pochádza z Radotíma (okres Přerov). Viac sa dočítate na strane 2. Na tému O radostiach a starostiach [...]

Časopis 10/20202020-10-16T11:57:33+00:00

september 2020

Časopis 09/2020

2020-10-16T11:58:14+00:00

Jeseň života. Tak znie nová téma, ktorej sa budeme venovať na stránkach nášho časopisu ruženec. Bude o starostiach a radostiach starších ľudí. Autorka tejto témy na strane 8 až 9 pri svojej práci so staršími často prirovnáva život k štyrom ročným obdobiam. Je to symbolické prirovnanie. Ak sa však trochu zamyslíme, tak naozaj [...]

Časopis 09/20202020-10-16T11:58:14+00:00

december 2019

Ako dobre prežiť advent?

2019-12-02T12:30:00+00:00

Advent je mojím najobľúbenejším obdobím. Mám veľmi rád to očakávanie narodenia Pravdy; očakávanie, ktoré v nás prebúdza nádej, napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sme prežili; očakávanie, ktoré nás pozýva začať žiť plnšie, pravdivejšie, láskavejšie, hoci sme to už toľkokrát pokašľali. V advente sa v nás vždy zrodí niečo nové, [...]

Ako dobre prežiť advent?2019-12-02T12:30:00+00:00

apríl 2019

Surrexit Christus vere, alleluia!

2020-04-12T01:10:39+00:00

Surrexit Christus vere, alleluia!  Keď v nedeľné ráno prišli ženy k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo, anjeli ich prekvapili slovami: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ (Lk 24, 5 - 6) Tieto slová Božích poslov sú dnes adresované aj nám. Na veľkonočné [...]

Surrexit Christus vere, alleluia!2020-04-12T01:10:39+00:00

marec 2019

Ako prežiť pôst …

2019-03-26T11:54:03+00:00

Pôst. Ako dobre prežiť pôst? Odpoveď je ukrytá v samotnom slove pôst. Len sa s ním musíme trochu pohrať. Keď odstránime druhé písmenko slova pôst, dostaneme slovo pst. Pôst je o "pst". Pôst je o stíšení, stíšení srdca. Dať menší priestor svojim slovám, ľudským slovám. Dať väčší priestor [...]

Ako prežiť pôst …2019-03-26T11:54:03+00:00

január 2019

december 2018

Mária Panna, Mária Kráľovná

2018-12-20T22:02:06+00:00

Mária je Panna a zároveň Mária je Kráľovná. Nezovšedneli nám tieto Máriine tituly? Nezabudli sme na to, čo všetko v sebe obnášajú? To, že Mária je Panna, by nám nemalo pripomínať len pravdu našej viery, že Mária bola Pannou pred pôrodom a ostala ňou počas ako aj po [...]

Mária Panna, Mária Kráľovná2018-12-20T22:02:06+00:00

Ako vymieňať ružencové tajomstvá?

2018-12-03T10:04:18+00:00

Jedným zo základných záväzkov člena Živého ruženca v ružencovom bratstve (RB) je denne sa pomodliť desiatok ruženca, ktorý mu je pridelený v rámci pravidelného mesačného stretnutia členov Živého ruženca. Ak si každý člen ruže plní svoj záväzok, v duchovnom zmysle sa takto denne stáva súčasťou celej modlitby ruženca s jej 20-timi tajomstvami. Aby sa [...]

Ako vymieňať ružencové tajomstvá?2018-12-03T10:04:18+00:00

Aký význam má neúplná ruža? Ako funguje?

2018-12-03T08:57:18+00:00

Som horliteľkou neúplnej ruže a občas mám problém s novými členmi, ktorí do takejto ruže nechcú patriť. Myslia si, že v neúplnej ruži budú menejcennými členmi ružencového bratstva... a budú sa musieť modliť viac ako jeden desiatok ruženca. Vysvetlite nám, prosím, ako neúplná ruža funguje a aký význam má v ružencovom bratstve. (Jarmila) Na začiatok [...]

Aký význam má neúplná ruža? Ako funguje?2018-12-03T08:57:18+00:00