Uncategorized

/Uncategorized

november 2023

Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove,7.-10. december 2023

2023-10-25T17:10:32+02:00

Prorok Izaiáš v Starom zákone takto opisuje Mesiáša: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ […]

Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove,7.-10. december 20232023-10-25T17:10:32+02:00

október 2023

Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach

2023-10-03T09:22:38+02:00

Bratia dominikáni spolu s Dominikánskym mariánskym centrom Vás srdečne pozývajú na slávnosť Ružencovej Panny Márie do dominikánskeho kostola v Košiciach. […]

Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach2023-10-03T09:22:38+02:00

september 2023

Ruženec 09/2023

2023-08-21T11:59:40+02:00

Brat Paul-Dominique do noviciátu dominikánov vstúpil v roku 1986 v Štrasburgu. V štúdiu teológie pokračoval v Lille a Paríži, na kňaza bol vysvätený v roku 1993. Prvé roky kňazského života strávil v Paríži, kde sa venoval mladým, rehoľným sestrám, ale tiež príprave dospelých na prijatie sviatostí. Dával prednášky a duchovné [...]

Ruženec 09/20232023-08-21T11:59:40+02:00

Septembrové číslo časopisu Ruženec

2023-08-21T11:59:12+02:00

Brat Paul-Dominique do noviciátu dominikánov vstúpil v roku 1986 v Štrasburgu. V štúdiu teológie pokračoval v Lille a Paríži, na kňaza bol vysvätený v roku 1993. Prvé roky kňazského života strávil v Paríži, kde sa venoval mladým, rehoľným sestrám, ale tiež príprave dospelých na prijatie sviatostí. [...]

Septembrové číslo časopisu Ruženec2023-08-21T11:59:12+02:00

august 2023

Ruženec 08/2023

2023-07-20T08:39:11+02:00

Konečne sa nám podarilo vyraziť si spolu s manželkou von bez detí. A na celý víkend! Plánovali sme to už hádam stokrát a vždy buď jedno z detí ochorelo, alebo nemohli starí rodičia, ktorým sme ich chceli zveriť do opatery. Skrátka, spoločný víkend bez detí bol pre nás [...]

Ruženec 08/20232023-07-20T08:39:11+02:00

júl 2023

Ruženec 07/2023

2023-06-14T09:33:23+02:00

Na strane 8 a 9 vám prinášame info zo stretnutia ruženčiarov v Košiciach. Stretnutie členov ružencových bratstiev a mariánskych ctiteľov, ktoré sa každoročne koná v dominikánskom kostole v Košiciach v tretiu májovú sobotu, tento rok pritiahlo pútničky a pútnikov zo 63 ružencových bratstiev, prevažne z východného Slovenska... Na tému O radostiach [...]

Ruženec 07/20232023-06-14T09:33:23+02:00

jún 2023

Ruženec 06/2023

2023-05-24T16:26:46+02:00

Na strane 8 a 9 vám prinášame report s názvom: ADOM – dominikánska mládež kde sa dočítate, že už pred viac ako siedmimi rokmi sa bratia dominikáni a sestry dominikánky rozhodli vytvoriť priestor a možnosť pre mladých ľudí hľadajúcich Boha, ktorí túžia rásť a dozrievať na svojej ceste viery [...]

Ruženec 06/20232023-05-24T16:26:46+02:00

máj 2023

Ruženec 05/2023

2023-04-17T13:37:37+02:00

Rozhovor s Mons. Nicolom Girasolim, apoštolským nunciom na Slovensku, viedol brat Bruno Donoval, OP, šéfredaktor časopisu Ruženec. Tento pútavý rozhovor si môžete prečítať na strane 6 až 9 v článku s názvom: Keď sa modlím, vstupujem do dialógu s Bohom. Alan de Rupe – apoštol ruženca. Blahoslavený dominikán Alan de [...]

Ruženec 05/20232023-04-17T13:37:37+02:00

apríl 2023

Ruženec 04/2023

2023-03-20T13:42:34+01:00

Vrcholiace Pôstne obdobie ponúka príležitosť zamyslieť sa nad prítomnosťou Panny Márie na Golgote, o ktorej evanjelista Ján len stručne uvádza, že „pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (19, 25). Čo vtedy prežívala? Aký význam to malo? Viac si môžete prečítať na strane 16 až 17 v článku s názvom: Matka [...]

Ruženec 04/20232023-03-20T13:42:34+01:00

marec 2023

Ruženec 03/2023

2023-02-20T13:12:19+01:00

Má sa člen Živého ruženca pri dennej modlitbe svojho desiatku, ak mu práve pripadlo prvé tajomstvo niektorého ruženca, vždy modliť aj úvodné modlitby (Verím v Boha, Otče náš, 3-krát Zdravas’, Mária s prosbami a Sláva Otcu)? Otázka súvisí aj s posledným desiatkom. Je vtedy potrebné pripojiť záverečné modlitby? [...]

Ruženec 03/20232023-02-20T13:12:19+01:00