Knižná novinka: Juraj Dobránsky

//Knižná novinka: Juraj Dobránsky

Tento muž so zaujímavým a inšpirujúcim životným príbehom sa právom pokladá za apoštola modlitby ruženca a horlivého obnovovateľa katolíckych spoločenstiev na Šariši. Bol apoštolom ruženca, lebo si túto modlitbu natoľko obľúbil, že si ju nechcel ponechať len pre seba. Šíril ju medzi ľuďmi, s ktorými sa stretával. Bol obnovovateľom katolíckych spoločenstiev, lebo mu záležalo na Cirkvi, do ktorej patril. Juraj Dobránsky si uvedomoval, že Cirkev netvoria len biskupi či kňazi, ale všetci ľudia, ktorí boli do nej krstom prijatí. Juraj je príkladom kresťana, laika, ktorý svojou obetavosťou a horlivosťou obnovoval náboženský život v mnohých častiach východného Slovenska. Založil,  obnovil, alebo pomohol obnoviť viaceré náboženské spolky. Ak mohol, priložil ruku k dielu, nevyhováral sa na iných. Jeho horlivosť pre diela, ktoré ľudí spájali a nie rozdeľovali, je inšpiratívna dodnes. Hoci jeho pôsobenie bolo obmedzené na malé územie Slovenska, jeho  odkaz môže byť rovnako inšpirujúci pre každého jedného z nás, nech sa nachádzame kdekoľvek. Sme preto veľmi radi, že vám môžeme  predstaviť a ponúknuť knihu o Jurajovi Dobránskom, ktorej autorom je Štefan Kondis, diecézny riaditeľ Pápežských misijných diel  Košickej arcidiecézy. Pevne veríme, že táto publikácia, ktorá obsahuje aj bohatú prílohu v podobe fotografií a dobových článkov, bude pre vás zdrojom povzbudenia a inšpirácie na vašej životnej ceste. Kniha vychádza vo formáte A5 s celkovým počtom strán 116. Cena knihy vo forme milodaru
na pokrytie nákladov na jej výrobu je 2.50 Eur.

2020-10-15T19:02:16+02:00