Info o DMC

//Info o DMC
Info o DMC

Aj na Slovensku sa o šírenie ruženca a zakladanie či spravovanie ružencových bratstiev starajú bratia dominikáni. Slovenská provincia Rehole bratov kazateľov (dominikánov) za týmto účelom v roku 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom v Košiciach, do ktorého provinciál rehole spomedzi bratov dominikánov menuje promótora pre ruženec na Slovensku. Úlohou DMC je koordinovať ich činnosť v duchu učenia Katolíckej cirkvi a tradičnej dominikánskej spirituality. Šírením modlitby posvätného ruženca sa snaží prispievať k prehlbovaniu viery v Ježiša Krista, k posilňovaniu dôvery a lásky medzi ľuďmi.

Dominikánske mariánske centrum:
• zabezpečuje kontakt s ružencovými bratstvami (RB)
• registruje členov RB
• v spolupráci s promótorom pre ruženec vystavuje Zakladacie a Potvrdzujúce listiny RB
• pripravuje časopis Ruženec
• pripravuje informačné materiály pre členov RB
• organizuje duchovné obnovy vo farnostiach
• organizuje duchovné cvičenia