Májové číslo časopisu Ruženec

///Májové číslo časopisu Ruženec

Rozhovor s Mons. Nicolom Girasolim, apoštolským nunciom na Slovensku, viedol brat Bruno Donoval, OP, šéfredaktor časopisu Ruženec. Tento pútavý rozhovor si môžete prečítať na strane 6 až 9 v článku s názvom: Keď sa modlím, vstupujem do dialógu s Bohom.

Alan de Rupe – apoštol ruženca. Blahoslavený dominikán Alan de Rupe, ktorého po francúzsky volali Alain de la Roche, patrí medzi veľkých apoštolov ruženca. O čo sa zaslúžil? Viac sa dočítate v článku na strane 26 až 28.

Na strane 32 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Tomášova odmena. „Nič iné len teba, Pane.“ Tak znela odpoveď svätého Tomáša Akvinského, keď k nemu raz prehovoril Ježiš z kríža: „Dobre si o mne písal, Tomáš, akú odmenu si teda žiadaš?“ a Tomáš odvetil:

„Non aliam nisi te, Domine!“…

Na str. 20 až 21 sa v seriály „Máriina škola“ dočítate v článku Pod ochranou Panny Márie na synodálnej ceste o tom, že z iniciatívy pápeža Františka sa v roku 2021 začal synodálny proces, ktorý má prispieť k prehĺbeniu života Cirkvi a k účinnejšiemu ohlasovaniu evanjelia v súčasnom svete. Na október je naplánované svetové stretnutie biskupov v Ríme. Komisia, ktorá toto stretnutie pripravuje, navrhla, aby sa 31. mája tohto roku Cirkev na celom svete osobitným spôsobom modlila k Panne Márii a zverila pod jej ochranu synodálny proces, najmä nadchádzajúce zhromaždenie synody biskupov…

Čo vyjadruje slovné spojenie Strom sa pozná po ovocí sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 31.

Na strane 18 a 19 vám prinášame článok s názvom: Pozdrav Ave Maria podľa Tomáša. V mariánskom mesiaci máj počas Tomášovského jubilea ponúkame zamyslenie svätého Tomáša Akvinského nad prvou časťou modlitby Zdravas’ Mária. Viac v spomínanom článku…

Na str. 12 až 14 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 1 časti článku Tretia eucharistická modlitba o tom, že každá eucharistická modlitba má svoju krásu a hĺbku, ako sme si to mohli všimnúť v predchádzajúcich častiach nášho cyklu. Najskôr sme sa venovali Druhej eucharistickej modlitbe, nakoľko má najstaršie historické pozadie, siahajúce až do čias starokresťanských mučeníkov. Vďaka svojej hutnosti a stručnosti sa druhá eucharistická modlitba používa pomerne často a je zo všetkých anafor najznámejšia. Preto sme začali práve ňou. Potom sme na pokračovanie odhaľovali krásu a bohatstvo Prvej eucharistickej modlitby, tzv. Rímskeho kánonu. Nadišiel čas, aby sme nahliadli na ďalšiu eucharistickú modlitbu, ktorá sa používa najmä cez nedele a sviatky. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 26 vám prinášame článok o tom, že Papua-Nová Guinea v Oceánii je tretím najväčším ostrovným štátom na svete. V niektorých častiach krajiny je katolícka cirkev prítomná len niekoľko generácií. Napriek tomu je dnes viac ako štvrtina z takmer deviatich miliónov obyvateľov katolíckeho vierovyznania. Okrem pastoračných úloh sa Cirkev v Papue-Novej Guinei stará predovšetkým o sociálne a duchovné potreby veriacich. Mnohí sú zmietaní medzi tradíciou a modernosťou a hľadajú svoju identitu. Viac v článku s názvom: Papua-Nová Guinea: V džungli ľuďom chýba všetko.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 20. mája v kostole dominikánov, viac informácií nájdete na strane 2.

– duchovné cvičenia v Dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Panna Mária, v kráľovstve Božej vôle (str. 15).

2023-09-21T09:27:08+02:00