Májové číslo časopisu Ruženec

///Májové číslo časopisu Ruženec

Písal sa rok 2003, keď rezbár Mgr. art. Ján Lesňák dokončil novú sochu Ružencovej Panny Márie. Panna Mária znázornená v tejto putovnej soche nám prináša Ježiša, o ktorom spoločne rozjímame v jednotlivých tajomstvách posvätného ruženca v tradícii Rehole kazateľov. Pri príležitosti 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra sme sa rozhodli ešte viac prehĺbiť úctu k Panne Márii zobrazenej v tejto vzácnej soche, a to jej korunováciou. Viac o pripravovanej korunke sa dozviete na str. 6 – 9.

Niekde tajne, hlboko v najneprístupnejšom kútiku duše som dúfal, že tento deň nikdy nenastane. Stále bol v dostatočnej vzdialenosti. „Ešte som len prvák.“ „Druhák.“ „Príde to až o rok.“ „Až o ďalší polrok…“ V obľúbenej rubrike Zrnká života (str. 4 – 5) tentokrát nájdete pútavo spracovaný príbeh s názvom „Maturita“.

V rubrike „Cirkev v Európe“ na str. 10 – 11 predstavujeme ďalšiu z európskych krajín – Belgicko.

Rádio Mária prinieslo počas minulého roka relácie Čo na to Tomáš Akvinský?, v tomto čísle si priblížime reláciu, v ktorej brat Damián Mačura, provinciál Rehole kazateľov na Slovensku, hovoril o tom, ako sa na Krista pozeral svätý Tomáš a čo to pre nás znamená v praxi. Viac v článku s názvom Vtelenie nám má pomôcť viac porozumieť Bohu na str. 12 – 15.

Viete, kde sa formujú začínajúci dominikáni, medzi ktorými sa dnes na svoje povolanie pripravujú aj mladí slovenskí bratia? O kláštore vo francúzskom meste Toulouse hovorí článok na str. 19 – 21.

V rubrike „Máriina škola“ vás vezmeme do Šešanu, ktorý sa nachádza vo východnej Číne. V roku 2007 pápež Benedikt XVI. ustanovil Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Vždy pripadá na 24. mája. Dátum nebol vybratý náhodne. Slávi sa totiž vtedy liturgická spomienka Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorú si čínski katolíci uctievajú ako svoju patrónku v národnej svätyni v Šešane. Viac na str. 22 – 23.

Na stranách 24 – 27 nájdete pokračovanie článku z minulého čísla „Pán zjavuje svoju múdrosť maličkým“ o zjaveniach vo Fatime.

Čo sa ukrýva za slovným spojením „Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“ sa dočítate na str. 28.

Jednou z najkrajších mariánskych modlitieb je „Zdravas’, Kráľovná“, kde sa Panna Mária vzýva ako „Matka milosrdenstva“. Na jej umelecké vyobrazenia je zameraná májová rubrika „Viera v umení“ na str. 31 – 34.

V májovom čísle časopisu nájdete aj pozvánky na:

– stretnutia členov ružencových bratstiev, ktoré sa budú konať pri príležitosti 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra 18.5.2024 v Košiciach a 19.5.2024 v Bratislave (str. 35 – 36),

– duchovné cvičenia v Dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca, na tému: Kráľovstvo Božej vôle (str. 16),

– duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca, na tému: Zastavenia lásky (str. 17),

– duchovné cvičenia v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca, na tému: Blahoslavenstvá, prejav Kristovej lásky (str. 17).

Srdečne pozývame!

2024-05-14T09:00:59+02:00