Maľovanka – Dominikov maľovaný ruženec

//Maľovanka – Dominikov maľovaný ruženec

Milí naši ruženčiari, ponúkame vám novú ružencovú maľovanku – Dominikov maľovaný ruženec. Jej cieľom je pomôcť deťom hravou formou spoznať duchovné bohatstvo modlitby ruženca.

Ruženec je modlitba, ktorú sa modlia aj mnohé deti. A to najmä vtedy, keď ich k tomu vedú ich rodičia alebo starí rodičia. Je jednoduché naučiť deti základné modlitby ako Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, z ktorých modlitba ruženca pozostáva. No je náročné ich vtiahnuť
do jednotlivých tajomstiev posvätného ruženca.

Každému tajomstvu je venovaná jedna dvojstrana, na ktorej sa nachádza pestrý vymaľovaný obrázok ako predloha k  nevymaľovanému obrázku. Zároveň je každé tajomstvo uvedené krátkym zamyslením pre deti a je ukončené jednoduchou praktickou
výzvou. Dominikov maľovaný ruženec tak môže byť vhodnou pomôckou nielen pre deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie, ale aj pre deti, ktoré spoznávajú základy katolíckej viery.

Maľovanka vychádza vo formáte A5 s celkovým počtom strán 44.

Cena maľovanky vo forme milodaru na pokrytie nákladov na jej výrobu je
2 eurá.

2020-10-20T10:15:41+02:00