Marcové číslo časopisu Ruženec

//Marcové číslo časopisu Ruženec

Dominikáni si zvolili nové vedenie – od 24. januára do 3. februára 2022 sa v Konvente sv. Dominika vo Zvolene konala v poradí už piata provinčná kapitula Slovenskej provincie bratov dominikánov. Bratia kapitulári si na nej tajným hlasovaním zvolili brata Damiána Juraja Mačuru za staronového provinciála. Na strane 2 sa dočítate aj koho zvolili za nového promótora pre ruženec.

Rozhovor s novozvoleným provinciálom nájdete na strane 6 až 9.

Modlitba za pokoj pre Ukrajinu a európsky kontinent. Na strane 22 a 23 sa dočítate, že komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) prostredníctvom vyhlásenia jej predsedu kardinála Hollericha koncom januára sformulovala svoje obavy nad nárastom napätia okolo Ukrajiny a vyjadrila solidaritu s jej obyvateľmi. Zároveň pozýva veriacich pridať sa k modlitbe za pokoj na Ukrajine a v Európe.

Kto bol svätý Dominik?: To je názov článku 10. kapitoly o Dominikovi na strane 4 a 5. Svätý Dominik bol predovšetkým pokorným služobníkom kázania. Svätý Dominik nebol a nie je „svätec zázrakov“. Dobové dokumenty, ako aj neskoršie pramene nám, pravdaže,  hovoria o zázrakoch, ktoré sa s ním spájajú;…

Rádio Mária, rádio, ktoré sa s Vami modlí. Poslucháči Rádia Mária nie sú žiadnym anonymným zástupom, ale sú rodinou, ktorá spolu kráča rovnakou cestou. Majú aktívnu a dynamickú úlohu v programoch, zapájajú sa svojimi otázkami a úvahami. Ich svedectvá sú rovnako dôležité ako… Viac v spomínanom článku na strane 20 až 21.

Aká je tvár Ježiša v Mozambiku?; to je názov článku v seriáli Viera vo svete. Na strane 24 až 27 sa v ňom dočítate, že Mozambik v juhovýchodnej Afrike je desiatou najchudobnejšou krajinou sveta. Ešte stále tu sú citeľné následky pätnásťročnej občianskej vojny, ktorá skončila v roku 1992. Krajina tiež musela odolávať početným prírodným katastrofám. Naposledy sa koncom januára 2022 krajinou prehnala zničujúca tropická búrka Ana, ktorá spôsobila straty na životoch a veľké škody…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 18 časťou na strane 16 až 18. V článku s názvom Sv. Jozef – ochranca chorých, starých i zomierajúcich sa dočítate, že príroda sa pomaly prebúdza zo zimného spánku, aj slniečko sa už krajšie usmieva. To prináša viac radosti, pohody, lepšiu náladu. Ale je to aj mesiac, kedy si uctievame sv. Jozefa, ktorému zveril náš Nebeský Otec do starostlivosti svojho milovaného Syna Ježiša Krista. Napriek tomu, že Ježiš bol Božím Synom, svojho pestúna, sv. Jozefa, miloval a uznával za svojho nežného otca…

Na str. 10 až 13 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Príprava obetných darov o tom, že Ježiš ustanovil Eucharistiu v troch základných krokoch: vzal, vzdával vďaky a lámal. Tieto tri základné časti v sebe obsahuje každé slávenie liturgie eucharistie, ktoré nasleduje po liturgii slova: 1. príprava obetných darov, 2. eucharistická modlitba a 3. obrad prijímania. V minulom čísle Ruženca sme sa začali venovať prvej časti – príprave obetných darov. Konkrétne sme si všimli prinášanie obetných darov (obetný sprievod) a samotné obetovanie chleba a vína…

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka Spasiteľa na str. 14 –15.

Čo vyjadruje slovné spojenie Každý deň má dosť svojho trápenia sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 31.

Na strane 32 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Veštica a návrat domov. Rôzne motívy, ktoré sa spájajú s útekom Svätej rodiny do Egypta, boli vo výtvarnom umení veľmi populárne, ako sme si to mohli všimnúť v predchádzajúcich častiach tohto cyklu. Umenie čerpalo námety nielen z Matúšovho evanjelia, ale aj z apokryfov a rôznych legiend, ktoré za stáročia vytvorila ľudová predstavivosť. Veľmi nezvyčajným príbehom, ktorý pramení z ľudovej tvorivosti a ktorý sa spája so Svätou rodinou a ich cestou do Egypta, je ich stretnutie s Cigánkou…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Veľké postavy viery III. (str. 28);

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Majster Lukáš a jeho maľba slovom (str. 13);

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 19. marca (str. 19).

2022-03-01T09:51:06+01:00