Marcové číslo časopisu Ruženec

///Marcové číslo časopisu Ruženec

Tento rok, 7. marca, si pripomíname 750. výročie od úmrtia svätého Tomáša Akvinského, dominikána, mystika i génia súčasne. Jeho pohľad na rozlišovanie dobra a zla priblíži rozhovor s bratom Samuelom Lovásom, OP na str. 6 – 8.

Na strane 9 nasleduje Modlitba sv. Tomáša Akvinského za dosiahnutie odpustenia hriechov.

Momentom zo života tohto mimoriadneho dominikánskeho učenca, filozofa a teológa, ktoré našli odozvu vo výtvarnom umení je venovaná rubrika „Viera v umení“ na str. 33 – 35.

Rubrika „Biblické okienko“ pokračuje článkom s názvom Obhajoba Pavlovho pôsobenia v Solúne (str. 10 a 11).

Arménsko je ďalšou krajinou, ktorú si predstavíme v rámci rubriky „Cirkev v Európe“ na str. 12 – 13. Hoci leží za Veľkým Kaukazom a geograficky patrí k Ázii, historicky a nábožensky býva často spájané s Európou.

Dnes počasie nie je veľmi vľúdne. Slnko sa už pokúša svojimi jarnými lúčmi zvíťaziť nad chladným vzduchom, ale darí sa mu to viac-menej len cez obed. A takto popoludní, keď moje kroky smerujú už tretí týždeň z práce rovno k nemocničnému lôžku mojej mamy, vtedy už býva slnko len veľmi zubaté. Celý príbeh Zázrak v nemocnici nájdete na str. 14 – 15.

So slovom pôst sa nám spájajú väčšinou negatívne významové odtiene. Pôstne obdobie vnímame ako smutné, nezáživné, v ktorom by sa nemal veriaci kresťan hlučne a okázalo zabávať. Ale nie je to ani redukčná diéta, počas ktorej sa snažíme aspoň teoreticky zbaviť nadbytočných kilogramov, ktoré sme získali počas zimného obdobia. Viac na str. 20 – 21.

Rubrika „Máriina škola“ priblíži zjavenia v Kibeho – jediné cirkvou uznané zjavenia na africkom kontinente (str. 22 – 23).

Františkánsky brat Maximilián učil, že pokorná modlitba k Nepoškvrnenej, posvätný ruženec spolu s úprimnými modlitbami nám ukážu, kedy a ako konať. O význame modlitby sv. ruženca v živote sv. Maximiliána Kolbeho hovorí článok Dve koruny Maximiliána Kolbeho na str. 24 a 25.

Na začiatku vojny na Ukrajine pred viac ako dvomi rokmi prúdili zástupy utečencov z východu na západ krajiny a do zahraničia. Mnohé cirkevné inštitúcie vtedy bez váhania otvorili svoje brány a prijali tisíce vysídlených rodín. Viac v článku Kňazi a rehoľníci v neúnavnej službe ľuďom na str. 26 – 29.

Čo vyjadruje slovné spojenie V hodine dvanástej sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 30.

Vo marcovom čísle časopisu nájdete aj:

– informáciu o tom, že pri príležitosti 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra navštívi v máji Slovensko generálny promótor pre ruženec fr. Lawrence Lew, OP (str.2),

– ponuku knižnej novinky Loretánske Litánie od autorky Janky Móricovej (str. 11).

2024-03-01T16:08:15+01:00