Mária Panna, Mária Kráľovná

//Mária Panna, Mária Kráľovná

Mária je Panna a zároveň Mária je Kráľovná. Nezovšedneli nám tieto Máriine tituly? Nezabudli sme na to, čo všetko v sebe obnášajú?

To, že Mária je Panna, by nám nemalo pripomínať len pravdu našej viery, že Mária bola Pannou pred pôrodom a ostala ňou počas ako aj po pôrode. Tento jej titul nám pripomína aj ďalšiu krásnu skutočnosť. Keď človek dá svoj život v dôvere Bohu, Boh ho neporuší, ale posvätí. Mária darovala svoj život, svoje telo Bohu a on ho neporušil, ale posvätil. Ak nám Boh aj na prvý pohľad niečo vezme, urobí to len preto, aby nám daroval viac, omnoho viac. On je už raz taký! On je ten, ktorý posväcuje.

To, že Mária je Kráľovná, by nám nemalo pripomínať len jej vznešenosť alebo to, že sa za nás prihovára u jediného Kráľa, svojho syna Ježiša Krista. Tento jej kráľovský titul, ktorým ju ovenčil jej Syn, označuje koniec jej príbehu. Ale na začiatku svojho príbehu si ona sama zvolila iný titul: „Hľa, služobnica Pána…“ Najprv služobnica, potom Kráľovná. Príbeh ako z rozprávky (o Popoluške)! Až na to, že tá rozprávka je súčasťou našej viery.

Chcete mať naozaj účasť na Kristovom kraľovaní podobne ako Panna Mária? Tak prijmite a naučte sa najprv používať iný titul: služobník Pána, služobnica Pána. A Máriin rozprávkový príbeh sa bude opakovať aj vo vašom životnom príbehu …

2018-12-20T22:02:06+01:00