Mariánska sobota 21. marca 2020 zrušená

//Mariánska sobota 21. marca 2020 zrušená

Vzhľadom na odporúčanie arcibiskupa Mons. Zvolenského, v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu, neorganizovať pútnické zájazdy na slovensku alebo do zahraničia a obmedzovať spoločné podujatia, rušíme Mariánsku sobotu, ktorá sa má konať 21. marca 2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou.

2020-03-24T08:36:49+01:00