Mariánska sobota

//Mariánska sobota

V časopise Ruženec sú pravidelné pozvánky na Mariánsku sobotu, ktorá sa koná v dominikánskom kostole v Košiciach, zvyčajne v tretiu sobotu v mesiaci. Členovia RB pri Kostole Najsvätejšej Trojice Dlhé Klčovo sa dňa 18.3.2023 Mariánskej soboty zúčastnili. Boli to nádherné chvíle strávené v spoločnej modlitbe ruženca Svetla, v rozjímaní nad štvrtým tajomstvom slávnostného ruženca – Nanebovzatie Panny Márie, po ktorom nasledovala modlitba Koruny Panny Márie, meditatívny bolestný ruženec, svätá omša, adorácia Najsvätejšej Sviatosti s meditáciou a záverečné požehnanie.

Po ukončení oficiálneho programu bol priestor na srdečný rozhovor s otcami dominikánmi. Oboznámili sme sa s históriou  kláštora, urobili sme malú prehliadku fotografických materiálov. Na rozlúčku sme prijali osobné požehnanie, ktoré nám udelil fr. Jakub.

Chceme povzbudiť Vás, ktorí rozmýšľate o tejto púti, neváhajte, je to krásny čas prežitý v spoločnosti našej nebeskej Matky na oslavu nášho Pána.

Juhásová

RB pri Kostole Najsvätejšej Trojice, Dlhé Klčovo

2023-03-28T09:03:39+02:00