Mesačné stretnutia členov Živého ruženca

//Mesačné stretnutia členov Živého ruženca

Aktuálne usmernenia k mesačnému stretnutiu členov Živého ruženca, platné od 1. mája 2021.

Drahí členovia ružencových bratstiev, zvlášť členovia Živého ruženca.

Od pondelka 19. apríla je umožnené verejné slávenie bohoslužieb. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, sobáše a pohreby. Počet prítomných v kostole alebo obdobnom priestore počas daného obradu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa na danom mieste nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Vzhľadom na túto skutočnosť Vám zatiaľ neodporúčame organizovať pravidelné samostatné mesačné stretnutia členov Živého ruženca. Členovia Živého ruženca sú oslobodení od pravidelnej účasti na mesačnom stretnutí spoločenstva (porov. Stanovy ružencových bratstiev, hlava II., článok III.)

Ak vaše ružencové bratstvo má taký počet členov Živého ruženca, že kapacita kostola je pre takéto stretnutie dostatočná, navrhujeme vám uskutočniť dobrovoľné mesačné stretnutie členov Živého ruženca hneď po svätej omši. Možnosť uskutočnenia takéhoto stretnutia konzultujte s vaším duchovným otcom.

S prihliadnutím na dlhotrvajúce obmedzenia, ktoré sa síce môžu zmierniť, ale neskôr znovu zaviesť, by sme Vás však chceli povzbudiť a vyzvať k tomu, aby ste OBNOVILI každomesačnú ZMENU ružencových tajomstiev. V tejto náročnej dobe spomenutá zmena ružencových tajomstiev nemusí byť viazaná na mesačné stretnutie ružencového bratstva či fyzickú výmenu ružencových kartičiek. Je to ideál, ktorého sa momentálne musíme vzdať, ale pevne veríme, že sa k nemu čoskoro vrátime. Stále odporúčame, aby ste sa v čase, keď ste sa zvykli stretávať na mesačnom stretnutí (napr. v prvú nedeľu o 14:00 hod.), duchovne zjednotili s ostatnými členmi ružencového bratstva a pomodlili sa v súkromí svojho domova svoje tajomstvo ruženca. 

Chceli by sme povzbudiť a vyzvať horliteľky či horliteľov ružencových bratstiev, aby v spolupráci s horliteľmi jednotlivých ruží nám pomohli OBNOVIŤ každomesačnú zmenu ružencových tajomstiev v im zverených ružencových bratstvách. Aby sme Vám túto obnovu uľahčili, v májovom a júnovom čísle časopisu Ruženec ponúkame našim čitateľom ružencové kartičky k všetkým tajomstvám, ktoré obsahujú na jednej strane odpovedajúcu maľbu od fra Angelica a na druhej rozjímanie a text modlitby k danému tajomstvu. Takýmto spôsobom uľahčíme členom Živého ruženca, aby v období, keď sú zakázané alebo obmedzené mesačné stretnutia, mohli meditovať a rozjímať nad “svojím” mesačným tajomstvom posvätného ruženca. Samozrejme, takto zverejnené ružencové kartičky môžu slúžiť aj ako pomôcka pre individuálnu modlitbu posvätného ruženca. Pripomíname, že tieto kartičky nie sú náhradou za sadu ružencových tajomstiev, s ktorou disponuje horliteľ ruže.

Maľby fra Angelica k jednotlivým ružencovým tajomstvám ako aj odpovedajúce rozjímania a modlitby nájdete čoskoro tu: https://dmc.sk/modlitba-ruzenca/ruzencove-rozjimania/

Pevne veríme, že čoskoro sa vrátime k ideálnemu stavu, kedy budú opäť umožnené každomesačné stretnutia členov Živého ruženca, ktoré sú spojené s výmenou jednotlivých ružencových tajomstiev. Všetkých Vás vkladáme do našich modlitieb a na príhovor Ružencovej Panny Márie Vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí!

Toto odporúčanie platí do odvolania.

Vaše DMC

2021-05-04T09:37:50+02:00