Ružencové rozjímania

//Ružencové rozjímania
Ružencové rozjímania

Bolestný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

1. Modlitba Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! […]

Radostný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

1. Zvestovanie Panne Márii, že je matkou Božieho Syna „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1, 35) Z listu sv. Pavla Galaťanom: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil [...]