Modlitba v čase epidémie pred ikonou SALUS POPOLI ROMANI-POPULI CASSOVIENSIS

//Modlitba v čase epidémie pred ikonou SALUS POPOLI ROMANI-POPULI CASSOVIENSIS

Slávna Panna, svätá Mária,
záchrana kresťanského ľudu, kráľovná neba i zeme, my tvoje deti prichádzame k tebe a pred touto milostivou ikonou ťa pokorne prosíme o zastavenie epidémie vo svete i v našej vlasti a o ochranu nášho mesta, nás samých, našich rodín i našich drahých pred touto nákazou.    Zdravas, Mária…

Matka milosrdenstva,
zhliadni na bolesť a plač, strach a neistotu svojich detí, ktoré k tebe s dôverou volajú o záchranu a pomoc; vypros predstaviteľom krajín a národov svetlo, aby múdrymi rozhodnutiami vyviedli svoje krajiny z krízy; občanom daruj ochotu dôsledne zachovávať nariadenia vrchnosti; pomáhaj lekárom vo výskume nájsť prostriedky na zastavenie epidémie; lekárov a zdravotníkov, ktorí liečia chorých, posilňuj rozvahou, pokojom, láskou a milosrdenstvom; daj, nech nakazení a vážne chorí nestrácajú pokoj a ty im, Matka, prines zdravie a útechu;
stoj pri zomierajúcich, aby zmierení s Bohom odišli z tohto sveta; a zosnulých priveď pred Božiu tvár.    Zdravas, Mária…

Matka Cirkvi,
prikry plášťom svojej ochrany celý svet a každého človeka, daj nám pocítiť svoju materinskú blízkosť, zastávaj sa nás pred trónom Najvyššieho v týchto ťažkých dňoch, a vypros nám jeho milosrdenstvo a ukončenie tejto pandémie, pomôž nám tiež využiť tento čas na obrátenie a posvätenie, a s dôverou v tvoju pomoc prežívať tieto dni s nádejou a v činorodej láske skutkami, slovami a modlitbami.    Zdravas, Mária…

Slávna Panna, svätá Mária, záchrana kresťanského ľudu,
skrze teba stúpa naša chvála Otcovi, prameňu života, Kristovi Spasiteľovi a Duchu Božskej lásky, k jedinému Bohu, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Pod tvoju ochranu…
So svojím milým Synom † požehnaj nás, Panna Mária.

Nihil obstat:
fr. Damián Juraj Mačura OP, provinciál
Imprimatur: Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup-metropolita,
Košice, 27. 3. 2020, Prot. č. 282/20
2021-01-20T14:28:41+01:00