Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

//Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?
Modlitba posvätného ruženca má pre človeka zmysel len natoľko, nakoľko cíti, že má moc meniť jeho život, že ho vedie bližšie ku Kristovi a ku konaniu dobra. Inými slovami členovia ružencových bratstiev sa pre ruženec a členstvo v ružencových bratstvách rozhodli preto, že dôverujú tejto modlitbe a zobrali si ju za svoj prostriedok na ceste k svätosti.

Čo je cieľom modlitby posvätného ruženca?
Spájať sa s Ježišom Kristom a získavať jeho dary, silu pre svoj život, aby sa človek stával milším Bohu. Modlitba ruženca sama osebe nie je cieľom. Nie sú to vytrvalostné preteky, rozhodujúce nie je ani množstvo odrecitovaných slov, ale túžba človeka spájať sa v modlitbe s Bohom, byť v jeho prítomnosti a napĺňať sa jeho láskou. Svätý Pavol by to možno povedal takto: Keby som odrecitoval denne všetky ružence, ale lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (porov. 1 Kor 13, 1)

2018-11-22T13:24:10+01:00