Nástenný a stolový kalendár 2022

//Nástenný a stolový kalendár 2022

Ponúkame Vám obľúbený nástenný a stolový Ružencový kalendár na rok 2022.

Nástenný Ružencový kalendár na rok 2022 s maľbami dominikána Fra Angelica.

 

Stolový Ružencový kalendár na rok 2022 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev.

Odporúčaný milodar na pokrytie nákladov ružencových kalendárov sú 2 €/kus.

Na základe rozhodnutia pána promótora P. Alana Delyho OP sa výška odporúčaného milodaru mení podľa počtu objednaných kusov nasledovne:

  • Pri odbere kalendárov nad 40 kusov sa mení odporúčaný príspevok na 1,90 €/kus. *

  • Pri odbere kalendárov nad 80 kusov sa mení odporúčaný príspevok na 1,80 €/kus. *

* v rámci jednej objednávky

Ďakujeme za Vás záujem o naše materiály a podporu Dominikánskeho mariánskeho centra v šírení ružencového apoštolátu.

2021-08-30T08:41:06+00:00