Nástenný a stolový kalendár 2020

//Nástenný a stolový kalendár 2020

Ponúkame Vám obľúbený nástenný a stolový Ružencový kalendár na rok 2020.

Nástenný Ružencový kalendár na rok 2020 s maľbami dominikána Fra Angelica.

Stolový Ružencový kalendár na rok 2020 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev.

Odporúčaný milodar na pokrytie nákladov ružencových kalendárov sú 2 €/kus.

Na základe rozhodnutia pána promótora P. Filipa Ďubeka OP sa výška odporúčaného milodaru mení podľa počtu objednaných kusov nasledovne:

  • Pri odbere kalendárov nad 50 kusov sa mení odporúčaný príspevok na 1,90 €/kus. *
  • Pri odbere kalendárov nad 100 kusov sa mení odporúčaný príspevok na 1,80 €/kus. *

* v rámci jednej objednávky

Ďakujeme za Vás záujem o naše materiály a podporu Dominikánskeho mariánskeho centra v šírení ružencového apoštolátu.

2019-09-09T11:24:03+00:00