Nástenný a stolový kalendár 2021

//Nástenný a stolový kalendár 2021

Ponúkame Vám obľúbený nástenný a stolový Ružencový kalendár na rok 2021.

Nástenný Ružencový kalendár na rok 2021 s maľbami dominikána Fra Angelica.

Nástenné kalendáre VYPREDANÉ

Stolový Ružencový kalendár na rok 2021 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev.

Odporúčaný milodar na pokrytie nákladov ružencových kalendárov sú 2 €/kus.

Na základe rozhodnutia pána promótora P. Filipa Ďubeka OP sa výška odporúčaného milodaru mení podľa počtu objednaných kusov nasledovne:

  • Pri odbere kalendárov nad 50 kusov sa mení odporúčaný príspevok na 1,90 €/kus. *
  • Pri odbere kalendárov nad 100 kusov sa mení odporúčaný príspevok na 1,80 €/kus. *

* v rámci jednej objednávky

Ďakujeme za Vás záujem o naše materiály a podporu Dominikánskeho mariánskeho centra v šírení ružencového apoštolátu.

2020-12-09T16:49:17+00:00