Novembrové číslo časopisu Ruženec

//Novembrové číslo časopisu Ruženec

Dňa 4. augusta 2020 zasiahla Libanon nepredstaviteľná katastrofa: ničivý výbuch za niekoľko sekúnd zdevastoval celé okolie prístavu i centrum hlavného mesta Bejrút. Krajina dlhodobo sužovaná ekonomickou krízou a aktuálne aj koronavírusom sa ocitla na pokraji absolútneho kolapsu. Nadácia ACN dokázala vďaka štedrosti svojich darcov okamžite zareagovať na humanitárnu krízu, ktorá vznikla ako následok tejto ničivej katastrofy. Viac sa dočítate v článku na str. 20 až 23.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí začala v posledných dvoch číslach nášho časopisu prispievať pani Ľubica Galisová, prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším. V ďalšom pokračovaní sa na strane 9 až 11 sa dočítate, čo všetko so sebou staroba prináša.

V dňoch 7. a 8. septembra 2020 sa v Badíne uskutočnilo celoslovenské stretnutie bratov Rehole kazateľov (dominikánov). Jeho hlavnou témou bolo „Naše kázanie a prítomnosť v masmédiách“. Viac na strane 2.

Rubrika „Biblické okienko“ na str.12 až 16 prichádza s témou Blahoslavení chudobní v duchu. Na sviatok Všetkých svätých nám liturgia Cirkvi vo svätej omši predkladá evanjelium o blahoslavenstvách (Mt 5, 1–12). V blahoslavenstvách nejde o teóriu, ale predovšetkým o prax, o ich každodenné uskutočňovanie; snáď aj preto omnoho užitočnejšie bude sa na prvé z nich pozrieť očami morálneho teológa než biblistu. Tým najvhodnejším môže byť niekdajší profesor morálnej teológie na univerzite vo švajčiarskom Fribourgu belgický dominikán Servais Pinckaers († 2008), ktorého pohľad vám predkladáme v skrátenom preklade v našom článku.

Informáciu o predplatnom časopisu Ruženec na rok 2021 nájdete na str. 4 a5.

Na strane 20. – 21 v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Matka nádeje.

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach odznela podnetná kázeň biskupa Viliama Judáka. A keďže mnohí nemali možnosť si ju vypočuť priamo na slávnosti, radi ju prostredníctvom časopisu Ruženec prinášame všetkým čitateľom jej pokračovanie. Viac sa dočítate v „Impulzoch“ pod názvom Nanebovzatie 2. časť na str. 26 až 28.

V seriáli Viera v umení na strane 31 až 35 sa budeme venovať presvedčeniu, že starozákonná archa zmluvy je predobrazom Panny Márie, ktoré siaha hlboko do kresťanského staroveku. Napríklad Chryssipos Jeruzalemský († 479) vraví: „Skutočnou kráľovskou archou, najvznešenejšou archou bola Bohorodička, vždy Panna, archa, ktorá prijala poklad posvätenia.“ Podľa názoru niektorých biblistov siaha až do čias vzniku Nového zákona.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Čo môžem urobiť aby svätá omša nebola nudná.“ Bližšie info na str. 19.

Na poslednej strane nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2021.

2020-11-04T15:21:47+01:00