Ocenenie za pomoc a podporu krízového centra pre rodiny v núdzi

//Ocenenie za pomoc a podporu krízového centra pre rodiny v núdzi

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Košiciach dňa 20. februára 2020 ocenila svojich priaznivcov a podporovateľov.

Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým centrám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc dospelým po odchode z detského domova.

Košický galavečer moderovala Katarína Brychtová a svojimi pesničkami spríjemnila toto podujatie speváčka Sima Martausová.

Aj vďaka Vašej podpore, milí ruženčiari, vyrástlo v centre Vincentínum v Košiciach – Šaci bývanie pre rodiny v núdzi.

Aj vďaka Vašej podpore Dominikánske mariánske centrum dostalo Ocenenie za pomoc a podporu krízového centra pre rodiny v núdzi.

Ďakujeme!

2020-02-27T09:23:49+01:00