ODPORÚČANIE – Mesačné stretnutie na modlitbe členov Živého ruženca

/, Uncategorized/ODPORÚČANIE – Mesačné stretnutie na modlitbe členov Živého ruženca

Odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 odporúča Konferencia biskupov Slovenska všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva.

Platí zákaz spoločných stretnutí a podujatí.

Preto aj my odporúčame nezúčastňovať sa na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca.

Riadiac sa Stanovami ružencových bratstiev, hlava II., článok III.: Nemohol sa zúčastniť na povinnom spoločnom mesačnom stretnutí (…), lebo mal vážny dôvod, je počas choroby (čiže počas aktuálneho zákazu zhromažďovania sa) oslobodený od záväzku účasti na spoločných mesačných stretnutiach.

Avšak odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne.

Ako?

V čase, v ktorom ste boli zvyknutí stretávať sa na spoločnom mesačnom stretnutí (napr. v prvú nedeľu o 14:00 hod.), sa v súkromí a v pohodlí svojho domova duchovne zjednotíte s ostatnými členmi svojho ružencového bratstva a pomodlíte sa svoje tajomstvo ruženca.

Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlíte, Vám zostáva po celú dobu tohto odporúčania.

Preto Vám odporúčame NEVYMIEŇAŤ SI tajomstvá ruženca.

 

Toto odporúčanie platí do odvolania.

Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu.

Vaše DMC.

2020-04-16T11:53:35+00:00