Októbrové číslo časopisu Ruženec

///Októbrové číslo časopisu Ruženec

Púte k milostivému obrazu Panny Márie v Obišovciach sa v ostatných rokoch tešia stále väčšiemu záujmu zo strany mariánskych ctiteľov. V Kostole Panny Márie Ružencovej v Obišovciach sa v súčasnosti nachádza nie pôvodný, ale druhý obraz Panny Márie. Viac o jeho histórii, ale aj o tom, prečo patria púte medzi obľúbené a vhodné prejavy nábožnosti, sa dočítate v rozhovore s Jeho Excelenciou košickým arcibiskupom-metropolitom Mons. Bernardom Boberom v článku Svedectvá pútnikov hovoria o mimoriadnosti miesta, ktorý vám prinášame na str. 8 až 10.

Na strane 11 až 16 vás v pravidelnom seriáli „Liturgické okienko“ čaká pokračovanie článku o Štvrtej eucharistickej modlitbe. Charakteristickou črtou Štvrtej anafory sú dejiny spásy. V predchádzajúcej časti sme si všimli, že Boh sa neodvrátil od človeka, hoci sa človek hriechom odvrátil od Boha. Boh neponechal človeka napospas smrti, ale svojím milosrdenstvom mu vychádza v ústrety; a to nie raz, ale veľakrát…

Úcta k mladším? To čo je za novotu! My straší sme predsa skúsenejší, rozumnejší, máme svoje zažité… Zaslúžime si, aby k nám mladí pristupovali s určitým stupňom bázne! Glosu Mesiac úcty k mladším by stál za úvahu… nájdete na dvojstrane 18 – 19.

Fatimským zjaveniam ako prejavu Božej lásky je venovaný ďalší diel seriálu „Máriina škola“ na str. 20 a 21. V priebehu ostatných dvoch tisícročí na celom svete došlo k mnohým mariánskym zjaveniam. Iba niektoré z nich však Cirkev uznala ako pravé. K najznámejším z nich patria zjavenia Panny Márie trom pastierikom vo Fatime. Práve tento mesiac uplynie 106 rokov od ich zakončenia.

V mesiaci október sa osobitným spôsobom utiekame k našej nebeskej Matke. Na sviatok svätého Lukáša, 18. októbra, nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zvoláva deti na celom svete, aby sa spojili ako zrnká na ružencovom venci a tak spoločne prosili o mier a pokoj vo svete. Pozývame aj vás, vaše deti, vnúčatá či krstné deti, aby ste sa pripojili k modlitbe ruženca v deň, keď sa Milión detí modlí ruženec. Viac v seriáli „ Viera vo svete“, v článku Milión detí na všetkých kontinentoch sa modlí ruženec, na str. 22 až 25.

V rubrike „Biblické drobničky“ na str. 26 nájdete zamyslenie na tému Viera hory prenáša.

Seriál „Viera v umení“ pokračuje článkom s názvom Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Anjeli a Doctor angelicus. Anjelský učiteľ (Doctor angelicus) je titul, ktorým poctila Cirkev svätého Tomáša Akvinského kvôli jeho úcte k anjelom, ktorú im prejavuje vo svojom učení. Tomášova láska a úcta k anjelom sa taktiež odzrkadľovala aj v jeho spôsobe života, najmä v oblasti mravnej čistoty. V neposlednom rade Tomáš pripomínal anjelov aj svojím ostrovtipom, teda bystrosťou a schopnosťou ľahko preniknúť do podstaty vecí. Viac na str. 29 až 35.

Na strane 36 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2024, ktorých cena zostala nezmenená 3 €.

Nájdete v ňom aj pozvánky na Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach (str. 2) a vo Vyšnej Šebastovej (str. 14).

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove na tému: „Duchovný život Origena“, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca. Bližšie info na str. 13.

2023-10-02T11:41:24+02:00