Októbrové duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove

/, Novinky/Októbrové duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove

V jeseni života a mesiaci október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii sme sa od 13.-16.októbra zúčastnili duchovných cvičení určených pre členov ruženca v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. V jeseni života preto, že tento mesiac je i úcta k starším sa duchovného cvičenia zúčastnili prevažne seniori. Tieto cvičenia viedol exercitátor  P. Matúš Kušnír OP na tému: Tajomstvá slávnostného ruženca. Každé tajomstvo bolo jednotlivo vysvetlené, rozobrané na dnešnú situáciu – na dnešný život v porovnaní ako to žila a prežívala Panna Mária. Ona dôverovala Pánu Bohu, nechávala si to vo svojom srdci, čítala Písma a o nich rozjímala, no my dnes podliehame rôznym situáciám. Znepokojuje nás naša neistota, spoliehame sa sami na seba, strácame vieru a malo veríme pánu Bohu, že on nám pomôže, keď sa budeme s dôverou k nemu obracať.

Máme v rukách okrem Svätého písma, svätých omší, eucharistie veľmi silnú zbraň proti zlému – svätý ruženec – modlitbu pokorných, iba ju málo využívame. Každý deň by sme mali prosiť o dary Ducha svätého a aspoň jeden – dva ružence sa pomodliť na aktuálne úmysly a život by bol iný. V tichu prežívať vnuknutia od Boha, naučiť sa prosiť, ďakovať, žiť v odovzdanosti Pánu Bohu. Odpútať sa od pozemských veci a vytrvať v modlitbe.

Okrem prednášok exercitátor páter Matúš sa nám veľmi venoval pri ranných, večerných chválach, svätých omšiach, sv. ruženci, adoráciách, osobnom rozjímaní, korunke Božieho milosrdenstva a účasti na sviatosti zmierenia. Navštívili sme aj Prešovskú Kalváriu počas osobného rozjímania. Ešte aj to jesenné počasie a príroda sfarbená rôznymi pestrými farbami nám veľmi priala. Čas nám rýchlo ubiehal a ani sme sa nenazdali a už tu bol posledný deň nášho duchovného cvičenia. Po poslednej prednáške sme sa poďakovali pátrovi Matúšovi OP za všetko duchovné – bolo to pripravené na vysokej úrovni. Aj kuchárkam patrí vďaka, že sa starali o pokrm pre telo. Pán Boh zaplať.

Bolo nám tu všetkým dobre, našli sme tu útechu, všetkých si nás privinula k srdcu svojmu milému Mária.

Účastníčka duchovných cvičení, Mária Ivanecká.

2022-12-12T07:50:47+01:00