Poďme objať celý svet modlitbou ruženca

//Poďme objať celý svet modlitbou ruženca

Na sviatok sv. Kataríny Sienskej, v stredu 24. apríla 2020, sme sa prostredníctvom facebookového kanála Dominikánskeho mariánskeho centra duchovne zjednotili v modlitbe ruženca. Modlili sme sa za skoré ukončenie pandémie Covid-19. Táto modlitba sa uskutočnila na výzvu Generálneho promótora pre ruženec a Magistra Rehole. Ďakujeme, že aj vy ste sa spojili s nami v modlitbe vo svojich domovoch. K modlitbe sa zapojilo vyše 2500 veriacich.

Zároveň Vám ponúkame záznam z tejto modlitby, ktorý si môžete pozrieť tu.

 

2020-04-30T11:23:10+02:00