14. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

/14. púť ružencových bratstiev v Šaštíne