16. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

/16. púť ružencových bratstiev v Šaštíne