Slávnosť Ružencovej Panny Márie, Vyšná Šebastová

/Slávnosť Ružencovej Panny Márie, Vyšná Šebastová