Preukazy členov ružencového bratstva

//Preukazy členov ružencového bratstva

Preukaz člena ružencového bratstva by mal mať každý člen ružencového bratstva. Je viditeľným znamením jeho dobrovoľného a aktívneho členstva. Preukazy sú delené zvlášť pre členov Živého, Svätého a Večného ruženca.

Cena preukazu člena Živého ruženca ako milodar na pokrytie nákladov na jeho výrobu je 0,20 Eur. Počet strán 3.

Cena preukazu člena Svätého ruženca ako milodar na pokrytie nákladov na jeho výrobu je 1,50 Eur. Počet strán 50.

Cena preukazu člena Večného ruženca ako milodar na pokrytie nákladov na jeho výrobu je 1,50 Eur. Počet strán 54.

2020-02-25T10:12:53+01:00