Príprava na ružencovú slávnosť v Košiciach

//Príprava na ružencovú slávnosť v Košiciach

Hoci slávnosť Ružencovej Panny Márie slávili košickí dominikáni až počas druhého októbrového víkendu, už od pondelka (8.októbra) do piatku (12. októbra) prebiehala príprava na samotnú slávnosť. Každodenný program tejto prípravy bol síce rovnaký (ruženec, sv. omša, adorácia, agapé), ale jednotlivé dni sa predsa len dosť líšili. A to kvôli tomu, že každý deň bol zameraný na iné spoločenstvo veriacich.

Pondelok (8.októbra) bol venovaný misiám. Sv. omšu slúžil o. Jozef Noga CM, ktorý už tretí rok pôsobi ako misionár v Hondurase. Modlitby tento deň viedli koordinátori Pápežskych misijných diel Košickej arcidiecézy. Utorok (9. okóbra) bol zameraný na stredoškolákov. Naše pozvanie prijali najmä študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského (GTA) a Gymnázia sv. Edity Steinovej (GYMES). Sv. omšu celebroval o. Peter Labanc, duchovný správca GYMESu. Streda (10. októbra) bola venovaná najmä seniorom. Modlitby v tento deň viedli veriaci z Klubu kresťanských seniorov z Farnosti sv. košických mučeníkov Košice-Nad Jazerom. Sláveniu Eucharistie predsedal farár spomenutej farnosti, o. Peter Kentoš. Vo štvrtok (11. október) naše pozvanie prijal o. Pavol Hudák, správca Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tento deň bol venovaný najmä vysokoškolákom. A napokon piatok (12. október) sa niesol v rodinnom duchu. Sv. omšu totiž celebroval o. Peter Fogaš, riaditeľ Arcidiézneho centra pre rodinu v Košiciach. Modlitby viedlo spoločenstvo rodín pri tomto centre.

Počas celého týždňa tak Panna Mária Ružencová spájala rôznych ľudí. Ona bola tá, ktorá nás privádzala bližšie nielen ku Kristovi ale aj k sebe navzájom…

2020-10-15T19:50:35+02:00