Ruženčiari putovali do Šaštína

//Ruženčiari putovali do Šaštína

V ranných hodinách počas prvej októbrovej soboty (6.10.) sa Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, v Šaštíne, začala pomaly zapĺňať pútnikmi z celého Slovenska. Dôvodom bola 12. púť ružencových bratstiev, ktorú (nielen) pre členov ružencových spoločenstiev pripravilo Dominikánske mariánske centrum.

Niektorí pútnici prišli prosiť Matku Božiu o príhovor, iní sa prišli poďakovať za mnohé dobrodenia, ktoré im vyprosila u Pána, ďalší si so sebou doniesli zo svojich domovov či rodín bolesti a trápenia, ktoré zložili s nádejou v pomoc k nohám Sedembolestnej. Program púte začal už o deviatej hodine a postupne bol napĺňaný modlitbou posvätného ruženca, Korunou Panny Márie či prednáškou na tému prvého tajomstva ruženca svetla, Ježišov krst v Jordáne, ktorú si pripravil brat Irenej Fintor OP. V nej nám všetkým okrem iného pripomenul, že podobne ako Izraeliti museli prejsť vodou (cez Červené more ako aj cez rieku Jordán), aby prešli do Zasľúbenej Zeme, aj my prechádzame vodou, teda krstom, aby sme prešli do spoločenstva s Bohom. No podobne ako Izraeliti v Zasľúbenej Zemi museli pracovať a tak zveľadovať túto zem, aj nás po krste čaká práca na našich čnostiach a takýmto spôsobom na zveľaďovaní nášho spoločenstva s Pánom.

Po prednáške a modlitbe rozjímavého ruženca svetla prišlo na rad vyvrcholenie celej púte, a to slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. V kázni nám viacerými príkladmi pripomenul, že ruženec, tých päťdesiat perál, je skutočným bohatstvom, ktoré nám Panna Mária ponúka. Tak ako sa každá perla ťažko rodí ale napokon sa stane cennosťou, tak aj každé zrnko ruženca, ktoré prechádza našimi rukami a je často poznačené bolesťami a ťažkosťami, sa napokon stane cenným v Božích očiach. Ruženec poznačený našimi bolesťami sa mení na naše bohatstvo.

Po skončení sv. omše sa viac ako 1300 pútnikov z viac ako 100 ružencových bratstiev vrátilo domov, na miesta, ktoré sú im veľmi dobre známe. A hoci sa tie miesta, do ktorých sa pútnici vrátili, nezmenili, veríme, že aspoň trochu sa zmenilo ich srdce. Aj takýmto spôsobom Mária privádza svoje deti bližšie k svojmi Synovi…

2020-10-15T19:51:07+02:00