Promótor pre ruženec

//Promótor pre ruženec
Promótor pre ruženec

Promótor pre ruženec na Slovensku
brat Matej Juraj Šulik OP

Duchovné sprevádzanie členov ružencových bratstiev (RB) na Slovensku je zverené provinčnému promótorovi pre ruženec. Jemu je zverená služba zakladať RB, koordinovať ružencový apoštolát, a navštevovať jednotlivé RB vo farnostiach na území Slovenska.

Promótora pre ruženec menuje provinciál Rehole dominikánov. Menovanie podlieha schváleniu generálnej kúrie dominikánov v Ríme.

V marci roku 2022 sa provinčným promótorom pre ruženec na Slovensku stal brat Matej Šulik OP.

Zoznam promótorov pre ruženec od založenia DMC v roku 1994:

  • Humbert Virdzek OP (1994–2001)
  • Matúš Kušnír OP (2001–2003)
  • Kristián Šalamon OP (2003–2004)
  • Šimon Tyrol OP (2004–2013)
  • Melichar Matis OP (2013–2017)
  • Alan Dely OP (2017–2018)
  • Filip Ďubek OP (2018–2021)
  • Alan Dely OP (2021–2022)
  • Matej Šulik OP (2022- )