Ruženec 01/2020

/, Uncategorized/Ruženec 01/2020

Časopis Ruženec založil v roku 1946 páter Mikuláš Lexmann, neúnavný kazateľ ruženca – otec nášho časopisu. Rok 2020 sa bude niesť v znamení Roka Mikuláša Lexmanna. Aká vlastnosť pátra Mikuláša môže byť pre nás všetkých svetlom v dnešnej dobe sa dočítate v našom úvodníku.

O tom koho menovali od 7. októbra, na sviatok Ružencovej Panny Márie, za nového generálneho promótora pre ruženec sa dočítate na strane 9.

Rádio, ktoré sa s vami modlí: Rádio Mária Slovensko. Rádio, ktoré je súčasťou Svetovej rodiny Rádia Mária. Aké sú hlavné piliere a ako Rádio Mária Slovensko funguje sa dočítate na strane 26 až 27.

Kto inému jamu kope – slovné spojenie zo Svätého písma, ktoré sa dostalo aj do nášho jazyka. Viac sa dočítate na str. 28 v rubrike „Biblické drobničky“.

Svätý Ján evanjelista vo výtvarnom umení: ako mladík a ako starca. Začítajte sa do legendy, ktorá opisuje prečo Jána mučili vriacim olejom v článku Od detských hier ku krutej hre tyrana v rubrike „Viera v umení“ na str. 31 až 36.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 10 až 13, opisuje známu perikopu Jánovho evanjelia  o premenení vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej slovami: Na tretí deň bola svadba. Ako chápať tento časový údaj sa dočítate v Jánovom prológu.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Kráľovná mučeníkov na str. 24 – 25.

Ikona Panny Márie s malým Ježiškom v náručí… Dívame sa na ňu a ona na nás. Na strane 20 až 23 Jezuitský misionár sv. František Xaverský, keď sa preplavil do Indie, Malajzie a Japonska, medzi ľudí, ktorí toho o kresťanstve veľa nevedeli, zobral si na pomoc obraz. Ikonu, pomocou ktorej približoval ľuďom základy kresťanstva.

Aké akcie na rok 2020 sme nachystali pre vás milí ruženčiari nájdete na strane 18. až 19.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– púť ružencových bratstiev do Svätej zeme a Jordánska s bratmi dominikánmi – svoju účasť je potrebné nahlásiť do 10. januára 2020

– duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Veľké postavy viery

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Biblické postavy

2020-11-04T14:11:52+01:00