Ruženec 01/2022

/, Uncategorized/Ruženec 01/2022

Svetový deň pokoja: 1. január je nielen začiatkom nového roka či dňom slávnosti Bohorodičky, ale je aj dňom, ktorý bol vyhlásený za „Svetový deň pokoja.“ V tomto roku si pripomenieme už 55. svetový deň pokoja. Avšak viete, ako táto tradícia vznikla? To sa dočítate na strane 10 a 11.

Rim – Pariž – Bologna; Posledné energické roky Dominikovho života: To je názov článku 8. kapitoly o Dominikovi na strane 5 až 7. Dominik sa počas pobytu v Ríme zoznámil s mužom, ktorý sa neskôr stal

prvým priorom bolonského kláštora, blahoslaveným Reginaldom. Reginald pôsobil ako dekan kolegiátneho opátstva Saint-Aignan v Orleáns a práve putoval so svojim biskupom do Svätej zeme, pričom v Ríme si chcel spraviť iba krátku prestávku. Celým srdcom hľadal Krista .Viac už v spomínanom článku.

Stal som sa utečencom, rovnako ako dieťa Ježiš; to je názov článku v seriáli Viera vo svete. Na strane 24 až 27 sa v ňom dočítate o chlapcovi, ktorý sa volá Majed. „Teraz so svojou rodinou žijem v Libanone, ale tato mi povedal, že pochádzame zo Sýrie a tam sme doma. Tato povedal, že nás vyhnali zlí ľudia a museli sme utiecť, tak ako vyše milióna ľudí z mojej rodnej krajiny.“ Dvanásťročný Majed je jedným z tisícov utečencov, ktorí museli opustiť svoju krajinu a hľadať útočisko v meste…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 16 časťou na strane 8 a 9. V nej sa dočítate, že aj tento rok môže byť rokom pokoja, lásky a súdržnosti mnohí z nás si na začiatku roka dávame rôzne predsavzatia. Osobne si zvyknem vybrať patróna, ktorý ma bude rokom sprevádzať a stať z Božieho slova, ktorou sa nechám inšpirovať. Tento rok je situácia zlá: je málo porozumenia, sme voči sebe menej ohľaduplní, nevieme prijímať názory iných. Zúri pandémia, ohrozuje naše zdravie a máme obavu z toho, čo nás čaká….

Modlitbu za Dominikánsku rodinu vo Venezuele nájdete na strane 11.

Na str. 12 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Modlitby veriacich o tom, že prvotná cirkev si veľmi vážila a praktizovala spoločnú modlitbu. Skutky apoštolov rozprávajú príbeh, ako Herodes Agrippa uvrhol apoštola Petra do väzenia, „ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho…

V rubrike „Viera v umení“ na str. 20 až 21 sa v článku Jasná ruža a žriedlo nádeje dočítate o tom, že posledný spev Božskej komédie otvára nádherná modlitba, ktorú Dante vkladá do úst sv. Bernarda. V predošlom čísle Ruženca sme sa oboznámili s prvými dvomi tercínami tohto spevu, postúpme teda teraz k ďalším veršom…

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka dobrej rady na str. 22 –23.

Čo vyjadruje slovné spojenie Nech nevie ľavica, čo robí pravica sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Na strane 31 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Útek s malebnou krajinkou v pozadí. V 16. storočí, keď prišla do módy krajinomaľba, došlo aj k splynutiu motívov krajiny a úteku do Egypta. Flámsky maliar Joachim Patinir († 1524) vsádza putovanie Svätej rodiny do skalnatého terénu…

Aké akcie na rok 2022 sme nachystali pre vás milí ruženčiari nájdete na strane 18 až 19.

2022-08-23T11:48:26+02:00