Ruženec 02/2020

/, Uncategorized/Ruženec 02/2020

Rozhovor s praneterou pátra Mikuláša Lexmanna, Miriam Lexmann, o tom, že Kresťan má počúvať srdcom vám prinášame na strane 8 až 13.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 18 až 21, opisuje druhú kapitolu Jánovho evanjelia o Incidente v chráme, ktorý sa uskutočnil krátko pred Veľkou nocou a je opisovaný v dvoch častiach.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná vyznávačov. Tou nazývame Ježišovu matku hlavne kvôli trom dôvodom, o ktorých sa dočítate na str. 22 – 23.

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil pakistanský kňaz, otec Emmanuel Yousaf. Rozprával o svojom boji za náboženskú slobodu v Pakistane, o tamojšom priateľstve medzi kresťanmi a moslimami, a tiež o tom, čo by rád odkázal všetkým Slovákom  Obnovený seriál „Viera vo svete“ nám objasní ako je to s vierou v Pakistane.

Vo východnom kresťanskom umení prevláda zobrazovanie Jána ako ctihodného starca, ktorý prijíma Božie zjavenie a diktuje ho svojmu „sekretárovi“ Prochorovi, ako to znázorňujú viacerí evanjeliári. Ktorí to sú sa dočítate na strane 29 – 35.

Z pútnických miest navštívime kalváriu Modranka, v ktorej bol kostol vybudovaný aby pobožní veriaci z mesta tam mohli putovať k rozjímaniu o umučení Krista Pána. Dočítate sa viac na strane 16 – 17.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia do Prešova na tému: Biblické postavy a do Dolného Smokovca, ktoré budú na tému: „Blahoslavenstvá II. časť.“ Bližšie info na str. 15 a 21.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 21. marca nájdete na strane 2.

2020-11-04T14:10:43+01:00