Ruženec 02/2022

/, Uncategorized/Ruženec 02/2022

V článku Nebojme sa zmien na strane 6 a 7 sa dočítate o tom, že príchodom troch mudrcov ku Kristovi vrcholí v evanjeliu séria stretnutí rôznych ľudí s malým Kristom. A všetci, ktorí sú okolo novonarodeného Krista, zažívajú stretnutie, ktoré ich zmení… Tam, kde sa Božie slovo stane telom v živote každého veriaceho, aby takto stelesnene zaznievalo ďalej ako prorocké slovo vo svete. A to, čo v každom z nás dáva špecifický výraz nášmu rodiacemu sa proroctvu, sú špecifické dary Ducha Svätého, naše osobne často jedinečné skúsenosti a naše vlastné štúdium. Božie Slovo z každého z nás robí prorokov, ktorí majú svedčiť vo svete…

Bologna 1221, posledné dni: To je názov článku 9. kapitoly o Dominikovi na strane 8 a 9. V roku 1220 sa zišla kapitula, počas ktorej sa vyslaní bratia snažili dať apoštolátu a štruktúre rádu kazateľov konečnú podobu. Dominik ich pritom prosil: „Mali by ste ma zosadiť, som nedbalý a na nič sa už nehodím.“ Hoci bol starý a chorý, bratia ho poprosili, aby na svojej pozícii zotrval…

Sen sestry Clary sa stáva skutočnosťou; to je názov článku v seriáli Viera vo svete. Na strane 21 až 24 sa v ňom dočítate, že v auguste 2014 padol Karakoš, mesto ležiace na Ninivskej planine, vzdialené od Mosulu 25 km a kedysi považované za najväčšie kresťanské mesto Iraku, do rúk ISIS. Kresťania z tohto regiónu boli nútení utiecť zo svojej vlasti. Nadvláda ISIS si vyžiadala veľa ľudských životov, mnohým zničila majetok a tisíce ľudí prinútila na útek. V roku 2016 oslobodila Karakoš iracká armáda a rodiny sa doň začali navracať. Dnes, teda vyše 7 rokov po obsadení, badať v obnove mesta pozoruhodný pokrok…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 17 časťou na strane 10 až 12. V článku s názvom Láska je najkrajší dar sa dočítate, že počas vianočných sviatkov som si možno viac ako inokedy uvedomila, že láska je to najdôležitejšie, že je to najkrajší dar v našom živote. S láskou sa dá skutočne prekonať všetko. Ak má človek lásku v srdci, znáša všetky problémy, starosti, aj tie najväčšie ťažkosti. Vianoce sú sviatkami narodenia Lásky – nášho Pána, ktorý je Láska a ktorý otvára naše srdcia. Aj Svätý Otec nás vyzval k tomu, aby sme otvorili svoje srdcia pre lásku a nebáli sa, pretože máme láskavého, nekonečne dobrého Otca, ktorý sa o nás stará…

Na str. 13 až 17 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Príprava obetných darov o tom, že správu o ustanovení eucharistie nachádzame v Novom zákone na štyroch miestach (u Matúša, Marka, Lukáša a v Prvom liste Korinťanom). Všetky štyri texty opisujú, ako Ježiš ustanovil eucharistiu v troch základných krokoch: vzal, vzdával vďaky a lámal…

V rubrike „Viera v umení“ na str. 25 až 27 sa v článku Odpovieš vopred a dáš viac, než treba dočítate o tom, že týmito krásnymi a výstižnými slovami sa sv. Bernard obracia na Pannu Máriu vo svojej modlitbe, ktorá otvára posledný spev Danteho komédie a v ktorej Bernard prosí Pannu Máriu, aby Dantemu vyprosila od Boha jednu špeciálnu milosť. O akú milosť prosí, sa dozvieme v spomínanom článku…

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka Stvoriteľa na str. 18 –19.

Čo vyjadruje slovné spojenie Dvom pánom sa nedá slúžiť sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 31.

Na strane 33 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Útek cez vodu a púšť. Útek Svätej rodiny do Egypta započal v noci (Mt 2, 14), nakoľko bolo treba bezodkladne opustiť Betlehem. Potom pravdepodobne Svätá rodina zväčša putovala cez deň a na svojej ceste prechádzala krajinou, ktorú výtvarné umenie zvyklo pri svojom znázorňovaní idealizovať, ako sme si to mohli všimnúť v predchádzajúcich číslach nášho cyklu, na ktorých bolo vidno vysoké hory, jazerá i moria. Ale videli ste už Svätú rodinu, ako sa plaví na člne?…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Veľké postavy viery III. (str. 28);

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Majster Lukáš a jeho maľba slovom (str. 17).

2022-08-23T12:35:39+02:00