Ruženec 04/2022

/, Uncategorized/Ruženec 04/2022

Na strane 8 a 9 Vám ponúkame rozhovor brata Mateja Šulika OP, novozvoleného promótora pre Ruženec na Slovensku, v ktorom sa dozviete čo je pre neho najväčšou výzvou v tomto poslaní.

Na strane 4 až 7 sa dočítate, o výzve ruských biskupov k modlitbám za mier. Taktiež sa dočítate o tom prečo sa celý svet ocitol v kríze…

V mladosti obnovoval kláštor, teraz chce obnoviť vlasť, to je názov článku v seriáli Viera vo svete. Na strane 16 až 19 sa v ňom dočítate, že Ukrajina, ktorá tak veľmi trpí, je aj domovom množstva zasvätených mužov a žien. Oni ako prví pomohli obyvateľstvu po útoku koncom februára. Ako prví poskytli úkryt, jedlo, duchovnú oporu. Hoci mnohí mali príležitosť odísť do zahraničia, ostali slúžiť svojim bratom a sestrám. Rehoľníci a kňazi sú pre obyvateľov kľúčovými postavami, a to v duchovnej, ako aj materiálnej oblasti…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 19 časťou na strane 20 až 22. V článku s názvom Staroba prináša ťažkosti, ale aj radosti. Prijímajme ich sa dočítate, že Starnutie prináša so sebou do nášho života viaceré zmeny. Je samozrejmé, že už nemáme toľko síl, nevládzeme byť takí aktívni ako v mladosti, prichádzajú určité obmedzenia spôsobené ochoreniami, opotrebovaním organizmu, ale aj tým, že sme ukončili svoju pracovnú činnosť a zanechali Niektorých známych, priateľov a kolegov…

Na str. 10 až 16 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 1. časti článku Vzdávanie vďaky (prefácia) o tom, že o príprave obetných darov, ktorej sme sa venovali v predošlých častiach Ruženca, nasleduje eucharistická modlitba, o ktorej Katechizmus Katolíckej cirkvi vraví, že „eucharistickou modlitbou, čiže modlitbou vzdávania vďaky a konsekrácie, sa dostávame do srdca a vrcholu slávenia“ svätej omše…

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Panna najmúdrejšia na str. 25, ktorá nás vedie k zamysleniu nad podobou múdrosti, v akej vynikala Ježišova matka.

Čo vyjadruje slovné spojenie Smietka a brvno sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 26.

Na strane 29 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Emauzkí účeníci. K veľkonočnej nedeli neoddeliteľné patrí príbeh o učeníkoch, ktorým sa Pán nečakane zjavil na ich ceste do Emauz a dal sa im spoznať pri lámaní chleba. Tento príbeh sa nachádza iba v Lukášovom evanjeliu, ktorému je vyhradený tohoročný cyklus pri slávení nedeľnej liturgie slova…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 23. apríla (str. 15).

– tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 21. mája v kostole dominikánov, viac informácií nájdete na strane 36.

2022-11-28T09:09:17+01:00