Ruženec 06/2022

/, Uncategorized/Ruženec 06/2022

V 2. časti úvahy s názvom Timothy Radcliffe, OP: Ruženec, ktorú napísal bývalý magister dominikánov, sa na strane 26 až 28 dočítate, že ruženec je ako súkromná domáca modlitba i ako modlitba na cestu. Viac v spomínanom článku.

V rubrike „Svedectvo“ na strane 6 až 9 v článku s názvom „Listy z Kyjeva“, v jej 2. časti prinášame ďalšie pokračovanie listov od brata Jarosława Krawieca, OP, poľského dominikána pôsobiaceho v Kyjeve na Ukrajine. Ako prežívajú ďalšie dni vojny, ktorá na nich tvrdo dolieha?.

Komunistický režim sa v Albánsku usiloval úplne vykoreniť náboženstvo. Dnes, o niekoľko desaťročí neskôr, trpí krajina masívnym odchodom mladých ľudí do zahraničia – chýba im v nej životná perspektíva. Marco Mencaglia, projektový vedúci pre Albánsko v pápežskej nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, navštívil túto krajinu a opisuje znovuzrodenie Cirkvi v ťažkých podmienkach. Viac sa dočítate na strane 22 až 25 v článku s názvom Albánsko: výzvy Cirkvi v 21. storočí v seriáli Viera vo svete.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 21 časťou na strane 4 a 5. V článku s názvom Ťažké situácie si vyžadujú ešte viac pokory a lásky sa dočítate, že pôvodne mala autorka tohto článku pripravenú inú tému, ale krízové udalosti a šíriaca sa atmosféra nepokoja, čo potvrdzujú aj telefonáty na našu Senior linku, ju motivovali zmeniť to…

Na strane 10 až 13 Vám ponúkame rozhovor Mons. Mikuláša Petra Lučoka, OP. V článku s názvom Vojnu prežívame ako krížovú cestu sa dočítate, že život v čase vojny je veľmi sústredený na najdôležitejšie veci v živote. Ako prežíva čas vojny, aktuálne apoštolský administrátor pre Mukačevskú diecézu na Ukrajine, a čo ho to učí?

Na str. 14 až 16 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Slová premenenia o tom, že celebrant si môže pri slávení svätej omše vybrať jednu z viacerých eucharistických modlitieb. Najčastejšie sa používajú druhá a tretia. Hoci sú tieto eucharistické modlitby rozličné, dve veci majú spoločné a rovnaké: slová premenenia a záverečnú doxológiu…

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Panna hodna chvály na str. 20-21.

Na strane 31 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Nanebovstúpenie Pána II. V predchádzajúcom čísle Ruženca sme sa oboznámili so základným typom zobrazovania nanebovstúpenia Pána v umení. Plocha, na ktorej sa znázorňuje tento motív, sa klasicky delí na dve časti: nebeskú a pozemskú. Hornej (nebeskej) dominuje oslávený Kristus. V dolnej (pozemskej) sa nachádzajú udivení apoštoli, medzi ktorými ústredné miesto patrí Panne Márii, a dvaja mužovia v bielom, ktorí sú zvyčajne zobrazení ako anjeli. Kým sme minule viac pozornosti venovali veľkoplošným vyobrazeniam nanebovstúpenia Pána, teraz sa zameriame skôr na miniatúrne iluminácie stredovekých manuskriptov, na ktorých si môžeme všimnúť drobné inovácie, či už v hornej alebo spodnej časti znázornenia…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. júna (str. 2);

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: O modlitbe Pána (str. 13);

2022-11-28T09:16:57+01:00