Ruženec 07/2022

/, Uncategorized/Ruženec 07/2022

V dominikánskom kostole v Košiciach sa po dlhšej prestávke v sobotu 21. mája uskutočnilo tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev a mariánskych ctiteľov. Viac sa dočítate na strane 2.

V 2. časti úvahy s názvom Timothy Radcliffe, OP: Ruženec (dokončenie), ktorú napísal bývalý magister dominikánov, sa na strane 18 až 21 dočítate, že ruženec spomína aj iný čas, nielen čas zrodenia, ale tiež čas „teraz“. „Pros za nás hriešnych teraz…“ „Teraz“ je prítomný okamih na púti nášho života, keď musíme pokračovať, prežiť na našej ceste do kráľovstva…

V rubrike „Svedectvo“ na strane 8 až 10 v článku s názvom „Listy z Kyjeva“, v jej 3. časti prinášame ďalšie pokračovanie listov od brata Jarosława Krawieca, OP, poľského dominikána pôsobiaceho v Kyjeve na Ukrajine. Píše listy, v ktorých popisuje vojnovú situáciu…

Začiatkom leta má pápež František v kalendári dve veľké cesty: od 2. do 5. júla navštívi Konžskú demokratickú republiku, a nadväzne sa od 5. do 7. júla vyberie na pastoračnú cestu do Južného Sudánu. Konžská demokratická republika je rozlohou druhý najväčší africký štát a je známy svojím bohatstvom nerastných surovín. Veľká časť z 85 miliónov obyvateľov však žije v úplnej chudobe v dôsledku korupcie a zlého hospodárenia. Už 25 rokov sú viaceré časti krajiny dejiskom ozbrojených konfliktov, do ktorých sa zapájajú rôzne povstalecké frakcie… Viac sa dočítate na strane 24 až 27 v článku s názvom Svätý Otec v Afrike: posol mieru a zmierenia v seriáli Viera vo svete.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 22 časťou na strane 6 a 7. V článku s názvom Svetový deň starých rodičov sa dočítate, že Pápež František nám pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov, ktorý sám ustanovil, a tento rok sa bude sláviť ešte len po druhý raz, zanechal posolstvo inšpirované žalmovým veršom: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15)….

Na str. 11 až 13 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Anamnéza a obetovanie o tom, že premenenie vína na Kristovu krv kňaz zakončí slovami: „Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.“ Pamiatka sa po grécky povie anamnésis. Odtiaľ pochádza aj názov časti eucharistickej modlitby, ktorá nasleduje po premenení. Vo vlastnom zmysle slova je to pripomienka Ježišovho vykupiteľského diela, teda jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Anamnéza je veľmi úzko spätá s… Viac v spomínanom článku.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Panna mocná na str. 22-23.

Na strane 31 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Nanebovstúpenie Pána III. Hoci sa vo Svätom písme nespomína, že by Panna Mária bola prítomná pri Ježišovom nanebovstúpení, ako sme si mohli všimnúť v predchádzajúcich častiach tohto cyklu, Panna Mária sa často znázorňovala pri nanebovstúpení Pána už od raných čias ako na kresťanskom východe, tak aj západe. Ba často jej tradícia pri zobrazovaní nanebovstúpenia Pána prenechávala ústredné miesto…

Čo vyjadruje slovné spojenie Falošný prorok sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

2022-11-28T09:17:38+01:00