Ruženec 09/2022

/, Uncategorized/Ruženec 09/2022

Na strane 6 až 9 Vám ponúkame rozhovor s bratom Rafaelom Tresom, OP ktorý už jedenásty rok sprevádzal pútnikov v Múzeu kartuziánov v Červenom Kláštore. Ako sa k tomu dostal, ako sa na samotné sprevádzanie pozerá a prečo ho robí, o tom nám viac prezradil v spomínanom rozhovore s názvom článku: Sprevádzanie pútnikov je mojím kázaním.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 23 časťou na strane 18 a 19. V článku s názvom Nekonečne dobrý Otec sa dočítate, že autorka tohto článku mala pred rokmi hlboký zážitok zo stretnutia s rehoľnou sestrou Bernadetou z Vrícka. Jej slová ju dodnes sprevádzajú, a to hlavne vtedy, keď nastane problém, ktorý sa zdá byť neriešiteľný…

Príbeh môjho života – to je názov druhej časti článku, v ktorom sa na strane 22 a 23 dočítate o tom, že blahoslavená Paulína Mária Jaricot sa v roku 1817 rozhodla kráčať za Kristom a stať sa evanjelizátorkou v prostredí pracujúcich. Lyon bol jedným z dvoch európskych hlavných miest hodvábu a mnohé tkáčske závody v oblasti Lyonu poskytovali prácu najmä mladým ľuďom. Venovať sa začala aj podpore misií. Následne v roku 1822 založila „Spolok pre šírenie viery“, ktorý sa postupne rozrástol do ohromných rozmerov. Takto sa zrodili „Pápežské misijné diela“, ako ich poznáme dnes. Paulínina vynaliezavosť sa však nezastavila…

Kresťanov je na Madagaskare mnoho. Viera vo väčšine diecéz rastie a kostoly sú plné. Zároveň je tento ostrov krajinou veľkých kontrastov – napriek množstvu prírodných zdrojov je štát v úpadku. Kardinál Désiré Tsarahazana, arcibiskup tretieho najväčšieho mesta Toamasina, ako jeden z dôvodov menuje povrchnosť viery. Hovorí, že nestačí vieru praktizovať navonok, ale treba ísť hlbšie a naozaj ju žiť. Ak by kresťania žili tak, ako ich učí Ježiš, mohla by sa aj krajina lepšie rozvíjať. Viac sa dočítate na strane 24 až 27 v článku s názvom Madagaskar: Nedajme sa premôcť zúfalstvom a zlom v seriáli Viera vo svete.

Na str. 10 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Príhovory (2. časť) o tom, že v našom oboznamovaní sa so štruktúrou eucharistických modlitieb sme sa dostali k časti, ktorá sa nazýva „príhovory“ (lat. intercessiones). V nich „Cirkev vyjadruje, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve s celou Cirkvou, nebeskou i pozemskou, s Cirkvou živých i zosnulých a v spoločenstve s pastiermi Cirkvi: s pápežom, s diecéznym biskupom, s jeho kňazmi a diakonmi a so všetkými biskupmi sveta spolu s ich cirkvami“. Viac v spomínanom článku.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Panna verná na str. 20-21.

Na strane 28 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Boháč a Lazár. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19 – 31) patrí medzi najpôsobivejšie podobenstvá a je umeleckým dielom aj po literárnej stránke. Môžeme ho chápať ako koncentrickú štruktúru, v ktorej strede sa nachádza zvrat, ktorý nastal po smrti oboch protagonistov z podobenstva: „Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– 15. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac na str. 2.

– ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na:

– duchovné cvičenia v duchovnom centre Xaver v Badíne, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Cnosti ako duchovná cesta“ Bližšie info na str. 13;

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Tajomstvá slávnostného ruženca (str. 15);

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 17. septembra (str. 11).

– Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach nájdete na str. 17 a vo Vyšnej Šebastovej na strane 14.

Na strane 36 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2023.

2023-02-09T13:33:56+01:00