Ruženec 11/2022

//Ruženec 11/2022

Pätnásta púť ružencových bratstiev sa uskutočnila 1. októbra v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Na začiatku slávnosti všetkých pútnikov srdečne privítal brat Matej Šulik, OP, promótor pre ruženec. Po modlitbe radostného ruženca sa účastníkom púte prihovoril riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Pripomeňme si jej najdôležitejšie momenty. Viac sa môžete dočítať na strane 5 a 9.

Informáciu o predplatnom časopisu Ruženec na rok 2023 nájdete na str. 2 a 3.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 25 časťou na strane 12 a 13. V článku s názvom Myslíme na tých, ktorí nás predišli do večného života sa dočítate, že november je čas, keď si viac ako inokedy spomíname na svojich blízkych, ktorí odišli z tohto pozemského života. Sme Božie deti a náš skutočný domov nie je tu na zemi, ale u nebeského Otca. Smrť je len ukončením nášho pozemského života, keď odchádzame do skutočného domova…

Na strane 22 až 23 v seriály „Máriina škola“ vám prinášame článok s názvom: Matka krásnej lásky. Tento zaujímavý mariánsky titul upriamuje našu pozornosť na vnútornú krásu Ježišovej matky. Zároveň nás povzbudzuje, aby sme sa v Máriinej škole učili milovať Ježiša i svojich blížnych a stávali sa tak čoraz autentickejším obrazom Boha, ktorý je láska (porov. 1 Jn 4, 16)…

Kamerun v stredozápadnej Afrike s takmer 26 miliónmi obyvateľov bol dlho považovaný za relatívne stabilnú krajinu v porovnaní so svojimi krízami zmietanými susedmi. Už približne šesť rokov však Kamerun sužuje separatistická vojna, v ktorej dva anglicky hovoriace regióny krajiny bojujú o odtrhnutie a vytvorenie nového štátu – Ambazonie. Viac sa dočítate na strane 24 až 27 v článku s názvom Prenasledovanie kresťanov sa deje aj dnes v seriáli Viera vo svete.

Na str. 14 až 17 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Druhá eucharistická modlitba o tom, že v predchádzajúcich číslach Ruženca sme sa oboznámili so štruktúrou eucharistickej modlitby. V nasledujúcej časti nášho cyklu si všimneme štyri základné eucharistické modlitby, ktoré uvádza Rímsky misál. Začneme Druhou eucharistickou modlitbou, ktorá je vďaka svojej jednoduchosti a častému používaniu v liturgii z týchto štyroch eucharistických modlitieb najznámejšia. Viac v spomínanom článku.

Na strane 28 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Mária a Marta. V Bazilike Svätého kríža (Santa Croce) vo Florencii sa nachádza tzv. Rinucciniho kaplnka (Cappella Rinuccini), v ktorej sa na dvoch protiľahlých stenách nachádzajú fresky so scénami z narodenia Panny Márie a oproti zo života Márie Magdalény, ako to ohlasuje nápis v presbytériu: „AD MCCCLXXI. Ad honorem Nativitatis Beate Marie Virginis e SM Maddalena; pro anima Lapi Rinuccini e Descendentium“ (Roku Pána 1371. Ku cti narodenia blahoslavenej Panny Márie a svätej Márie Magdalény; pre spásu Lapa Rinucciniho a potomkov).

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Ako dobre prežiť Advent (str. 17);

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 19. novembra (str. 10);

Na strane 36 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2023.

2022-10-13T08:52:19+02:00