Ruženec 2/2019

/, Uncategorized/Ruženec 2/2019

Vo februárovom čísle časopisu Ruženec, ktorý je formačno-informačným mesačníkom ružencových bratstiev na Slovensku, nájdete rozhovor s Martinom Jarábekom, programovým riaditeľom Rádia Mária na Slovensku.

V rubrike „Biblické okienko“ sa bližšie pozrieme na piatu a šiestu kapitolu Lukášovho evanjelia, ktoré nám opisujú príbehy smerujúce od zástupu k jednotlivcovi a opačne.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Archa zmluvy.

V rámci „formácie ružencových bratstiev“ si bližšie predstavíme zvyšné dve charakteristiky svätosti súčasného človeka, ktoré sa dotýkajú najmä nás, členov Živého ruženca. Život v spoločenstve a neustála modlitba.

„Sila viery na Blízkom východe.“ To je názov článku, ktorý popisuje život sestier dominikánok z Kongregácie sv. Kataríny Sienskej vo vojnou zmietanom Iraku za posledné roky.

V obnovenom seriáli „Viera v umení“ si predstavíme ďalšie vyobrazenia pokušení a zápasov svätého Antona, pustovníka.

Z pútnických miest navštívime Zemplín, konkrétne dedinku Klokočov.

V aktuálnom čísle časopisu Ruženec nájdete aj pozvánky na duchovné cvičenia, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca.

2020-10-29T13:07:43+01:00