Ruženec 4/2019

/, Uncategorized/Ruženec 4/2019

V aprílovom čísle časopisu Ruženec, ktorý je formačno-informačným mesačníkom ružencových bratstiev na Slovensku, nájdete pozvánku na tradičné stretnutie ružencových bratstiev v kostole dominikánov v Košiciach.

Rubrika „Biblické okienko“ opisuje dvadsiatu druhú až dvadsiatu štvrtú kapitolu Lukášovho evanjelia, kde sa hovorí o moci temna a otvorených očiach.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Hviezda ranná.

Páter James, dominikánsky kňaz žijúci v pakistanskom meste Lahore, vedie Mierové centrum a pomáha chrániť utláčanú kresťanskú menšinu. V článku „Dominikán, ktorý žije nemožné“ sa dočítate viac o tom, s kým musí páter James spolupracovať.

Biblické drobničky prinášajú opis ženy izraelského kráľa Achaba – Jezabel, symbol krutosti a zla v ženskej podobe.

V bývalom kláštornom kostole dominikánskych mníšok zvanom Unterlinden v Colmare na juhu Alsaska (vo Francúzsku) sa nachádza jeden zo skvostov európskeho umenia: Isenheimský oltár, ktorý bol pôvodne vytvorený pre nemocničnú kaplnku rehole antonitov v Isenheime. Viac sa dočítate v obnovenom seriáli „Viera v umení“.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia do Piešťan alebo Dolného Smokovca.

Košická kalvária, pútnické miesto kde si môžete počas pôstneho obdobia vykonať pobožnosť krížovej cesty. Viac o tomto mieste sa dočítate v na strane 12-13.

2020-10-29T13:07:43+01:00