Ruženec 9/2019

/, Uncategorized/Ruženec 9/2019

Panna Mária – Matka, keď ju nasledujeme máme popri sviatostiach a ruženci tú najsilnejšiu zbraň v nezištnej láske, ktorá sa vedome obetuje za nepriateľa. Tejto láske nedokáže odolať nikto, pretože v okamihu, keď odpúšťaš, je satan porazený a musí ustúpiť. Obnovený seriál „Viera vo svete“ nám rozpovie príbeh o „mame Maggy – matke 10 000 detí“.

Narodil sa v roku 1979 ako druhý z troch detí rodiny z Brna, v ktorej sa mu dostalo základov viery. V tom meste tiež absolvoval štúdium architektúry. V nájdení jeho rehoľného povolania zohralo dôležitú úlohu dominikánske prostredie okolo Kostola sv. Michala v Brne. Po kňazskej vysviacke 8. júla 2017 začal pôsobiť v dominikánskom kláštore v Prahe. V súčasnosti pôsobí aj ako promótor pre ruženec v českej provincii Rehole kazateľov. Brat Metoděj Maria Němec OP. Viac sa dočítate na strane 8 až 11.

Anjeli patria v súčasnosti medzi obľúbené darčekové predmety. Bývajú vyrobení z rozmanitých materiálov a majú rôzne podoby. Veľmi často sa možno stretnúť s figúrkami, ktoré ich predstavujú ako malé deti s milou tváričkou a krídlami. Darovanie takejto sošky zväčša poteší, keďže býva prejavom priateľstva, lásky a najmä túžby, aby anjel chránil obdarovanú osobu. Kresťanské ponímanie anjelov je však omnoho hlbšie. V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Kráľovná anjelov.

Mária Magdaléna zohráva dôležitú úlohu ako svedkyňa Ježišovej smrti a uloženia jeho tela do hrobu. Evanjelista Ján napríklad spomína: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna“ (Jn 19, 25). Dočítajte sa ešte viac o Márii Magdaléne v obnovenom seriáli „Viera v umení“ na strane 29 až 35.

Dávame vám do pozornosti nový preukaz člena Večného ruženca s jednotlivými tajomstvami ku každému desiatku.

Na našich pútnických cestách sme sa v Nitrianskej diecéze zastavili iba raz – na Kalvárii v Nitre. Avšak ani v tejto časti našej vlasti nechýbajú duchovné miesta, ktoré pútnikov priťahujú už celé stáročia a spájajú nebo so zemou. Dnes si predstavíme Topoľčany, o ktorých sa dočítate v článku od fr. Rafaela Tresu OP na strane 12 až 15.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– 13. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Ako prežívam svätú omšu

– slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach v termíne od 7. do 13. októbra

– slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

Na poslednej strane nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2020.

2020-11-04T13:26:02+01:00