Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba

//Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba

Autorom ponúkanej knihy Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba je poľský dominikán Cyprian Klahs. V knihe nás povzbudzuje, aby sme sa často a s duchovným úžitkom modlili ruženec. Vo svojej knihe nielenže prináša rozjímania, ale pripomína nám aj krátke dejiny tejto modlitby a vysvetľuje jej význam. Ukazuje nám krásu toho, čo je nám blízke a všeobecne známe.

Kniha má 50 strán a je vo formáte A6 (lepená väzba).

Cena knihy ako milodar na pokrytie nákladov na jej výrobu činí 2 Eurá.

2018-12-19T12:17:58+01:00