Časopis ruženec

/Časopis ruženec
Časopis ruženec

Jedna z tituliek časopisu Ruženec
(Fra Angelico: Korunovanie Panny Márie – detail).

Obľúbeným periodikom členov ružencových bratstiev, ale aj všetkých nadšencov modlitby posvätného ruženca (a nielen ich) je mesačník Ruženec.

Časopis Ruženec založili dominikáni v roku 1946. Vychádzal však len do konca roku 1948, keď jeho vydávanie komunistami ovládaná štátna moc zakázala. Obnoviť sa ho podarilo až v roku 1996.

V súčasnosti časopis vychádza na 36 stranách formátu A5 s pomerne pestrým a pútavým obsahom. Jeho kostru tvoria pravidelné informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku, nechýbajú však ani rôzne obľúbené rubriky.

V časopise majú svoje pravidelné miesto aj meditácie k jednotlivým tajomstvám modlitby posvätného ruženca, listy čitateľov, životopisy zaujímavých dominikánskych osobností, ale tiež rôzne reportáže.

Pútavo sú spracovávané aj rubriky, ktoré vznikajú na podnet významných, výročných udalostí.

Šéfredaktorom časopisu je od konca roku 2005 páter Michal Krovina.

Nový šéfredaktorom od roku 2022 je páter Bruno Donoval.

Ako objednať časopis Ruženec.