Ako si objednať časopis

//Ako si objednať časopis
Ako si objednať časopis

Prvé číslo časopisu Svätý ruženec vyšlo v marci 1946. Malo červeno-bielu obálku s obrazom Panny Márie dávajúcej ruženec sv. Dominikovi. V pravom hornom rohu bol umiestnený znak dominikánov – pes s horiacou fakľou v papuli. Časopis mal 22 strán.

Najjednoduchšie a najrýchlejšie si časopis môžete objednať:
telefonicky (055) 62 301 37
alebo emailom casopisruzenec@dominikani.sk

Dôležité!
V prípade, že časopis chcete odhlásiť, je nutné nahlásiť nám to e-mailom, telefonicky, alebo listom. Rovnako tak pri zmene množstva či adresy, aby sme to hneď zaznamenali a zaslali vám správne množstvo na správnu adresu.

Kontaktné údaje:
Dominikánske mariánske centrum
Mäsiarska 6
040 01 Košice,
tel.: (055) 62 301 37
mobil: 0905 244 583
email: casopisruzenec@dominikani.sk

Kontaktné hodiny pre verejnosť:
utorok: 8.00–12.00
streda: 13.30–17.00
štvrtok: 8.00–12.00

Predplatné časopisu Ruženec na rok 2020

Milí čitatelia časopisu Ruženec, milí členovia ružencových bratstiev, ďakujeme vám za prejavenú priazeň a čitateľskú podporu. Tešíme sa, že náš časopis je vaším obľúbeným spoločníkom na ceste hlbšieho poznávania Boha, i praktickým pomocníkom pre rozvoj vášho ružencového bratstva.

Časopis vydávame vďaka vašim príspevkom. Doporučený príspevok na 1 ks časopisu Ruženec je 0,50 €. Ročné predplatné za 1 ks je 6,00 €.

Pri zasielaní menšieho počtu časopisov ako 5 ks mesačne vás prosíme aj o zaslanie príspevku na poštovné na čiastočné pokrytie nákladov na zasielanie, ktorý je zohľadnený v ďalej uvedenom doporučenom príspevku.

Príspevok na jeden výtlačok časopisu:

— pri zasielaní 1 ks mesačne je príspevok 0,80 €/ks, celoročný príspevok je 9,60 €;

— pri zasielaní 2–4 ks mes. je príspevok 0,60 €/ks, celoročný príspevok je 7,20 €;

— pri zasielaní 5 a viac ks mes. je príspevok 0,50 €/ks, celoročný príspevok je 6,00 €;

pri osobnom odbere v Košiciach (v DMC) je príspevok 0,45 €/ks, celoročný príspevok je 5,40 €.

Je potrebné nahlásiť každú zmenu množstva, adresy alebo odhlásenie odberu, mailom, telefonicky alebo poštou. Pokiaľ nám do expedície čísla 1/2020 nenahlásite zmenu, budeme pokračovať v zasielaní pôvodného počtu kusov aj na budúci rok.

Celkový ročný príspevok za jedno odberné miesto podľa množstva odoberaných kusov môžete vyčítať aj z nižšie uvedenej tabuľky. Pri všetkých odberoch nad 10 kusov ročný príspevok vyrátate vynásobením príslušnej ceny za 1 ks počtom odoberaných kusov.

Počet časopisov mesačne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 viac
Posielanie poštou [€] 9,6 14,4 21,6 28,8 30 36 42 48 54 60 6 x počet
Osobný odber v DMC [€] 5,4 10,8 16,2 21,6 27 32,4 37,8 43,2 48,6 54 5,4 x počet


Ďalšie informácie k platbám:

Pri úhrade príspevku na vydávanie časopisu je potrebné vždy uviesť správny variabilný symbol (VS), ktorý máte pridelený (je uvedený aj na štítku vašej zásielky) a slúži na správne priradenie platby k odberateľovi. Pri platbe poukážkou je potrebné vyplniť údaje podľa predtlače. Pri platbe prevodom alebo pri vklade v hotovosti v správe pre prijímateľa/texte uveďte aj meno a priezvisko (názov) odberateľa časopisu, počet odoberaných kusov mesačne a rok, za ktorý platíte.

Príspevok za časopis môžete uhradiť na číslo účtu: SK37 3100 0000 0043 5024 6201

S vďakou za pochopenie a vašu priazeň,

Vaša redakcia