Septembrové číslo časopisu Ruženec

//Septembrové číslo časopisu Ruženec

Brat Paul-Dominique do noviciátu dominikánov vstúpil v roku 1986 v Štrasburgu. V štúdiu teológie pokračoval v Lille a Paríži, na kňaza bol vysvätený v roku 1993. Prvé roky kňazského života strávil v Paríži, kde sa venoval mladým, rehoľným sestrám, ale tiež príprave dospelých na prijatie sviatostí. Dával prednášky a duchovné cvičenia. Vášnivo sa zaoberá dejinami ranej Cirkvi, ale rád číta aj detektívne romány, pričom neskôr ich aj sám začal písať pod pseudonymom Theo Faurez, foneticky Teo Foré – ten, ktorý prináša Boha. Prinášame Vám rozhovor na strane 6 až 11 v článku s názvom: Radosť nachádzam v blízkosti s Kristom.

Musím zhlboka dýchať. Takáto vytočená som nebola už roky. Čo, hádam celé desaťročia… Viac v novom seriály „Zrnká života“ na strane 20 a 21 v článku s názvom Vo vlaku.

Na strane 30 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Tomášov triumf. Pri príležitosti sedemstého výročia svätorečenia Tomáša Akvinského, ktoré sme si pripomenuli 18. júla, sme sa v predchádzajúcich dvoch číslach Ruženca oboznámili s výtvarným motívom Triumfu svätého Tomáša Akvinského v spracovaní talianskych maliarov Lippa Memmiho a Benezza Gozzoliho. Taktiež sme si všimli monumentálnu fresku, ktorej autorom je Andrea di Bonaiuto da Firenze (†1379). Vôkol Tomášovho trónu sa nachádzajú v štyroch rovinách rôzne postavy. V hornej časti poletuje sedem čností. V druhej rovine – vedľa Tomášovho trónu sedia desiati svätopisci, ktorí inšpirovali Tomášovu myseľ a diela…

Čo vyjadruje slovné spojenie Niesť kríž sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 26.

Na str. 12 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku na pokračovanie Štvrtá eucharistická modlitba o tom, že charakteristickou črtou tejto eucharistickej modlitby je spásnodejinná anamnéza (rozpomienka). Táto rozpomienka na dejiny spásy sa započala už v prefácii (piesni vďaky), ktorá sa zameriavala na oslavu jediného, živého a pravého Boha, ktorý je zdroj všetkého života. Táto oslava vrcholí, keď sa v zastúpení celého stvorenia pripájame k zástupom anjelov a spolu s nimi spievame Bohu na slávu: „Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov…“ Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok o tom, že rozlohou druhý najväčší africký štát je známy svojím bohatstvom nerastných surovín. Veľká časť z vyše sto miliónov obyvateľov však žije v úplnej chudobe v dôsledku korupcie a zlého hospodárenia. Polovica z nich má menej ako 18 rokov a počas celého svojho života zažívajú vo svojej vlasti násilie. Už tri desiatky rokov sú viaceré časti krajiny dejiskom ozbrojených konfliktov, do ktorých sa zapájajú rôzne povstalecké frakcie. Viac v článku s názvom: Konžská demokratická republika: Pokoj ako výzva pre Cirkev.

Na strane 36 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2024, ktorých cena zostala nezmenená 3 €.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 16. septembra nájdete na strane 29

– ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Duchovný život Origena.“ Bližšie info na str. 15

– Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach nájdete na str. 17 a vo Vyšnej Šebastovej na strane 14

– 16. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac na str. 2

2023-08-21T11:59:12+02:00