Slávnosť Ružencovej Panny Márie, Košice

//Slávnosť Ružencovej Panny Márie, Košice

V dňoch od 3.9. – 9.9.2022 prebiehala v dominikánskom kostole v Košiciach slávnosť Ružencovej Panny Márie. Počas celého týždňa prichádzali bratia dominikáni v rôznych komunít na Slovensku, aby sa s nami podelili o úctu k Panne Márii a dôležitosti modlitby ruženca. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou v sobotu o 17:30, ktorú celebroval br. Irenej zo zvolenskej komunity. K ružencu nás pozýva Mária, ale aj tradícia cirkvi. Ruženec je cesta, na ktorej sa učíme putovať s Ježišom a Máriou. Modlitba nám pomáha dozrievať v milosrdenstve, vyzdvihol v kázni br. Irenej. Po sv. omši nasledovala slávnostná procesia s milostivým obrazom Salus populi Cassoviensis – Záchrankyňa Košického ľudu. Sprievod prechádzal ulicami starého mesta, kde sme sa spoločne modlili ruženec, po ktorom nasledovalo Te Deum a modlitba pred milostivým obrazom a záverečné požehnanie.

2022-11-15T11:38:29+01:00