SLÁVNOSŤ RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE v dominikánskom kostole v Košiciach

//SLÁVNOSŤ RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE v dominikánskom kostole v Košiciach