Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach

//Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach

Druhý októbrový víkend patril v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach slávnosti Ružencovej Panny Márie. V sobotu, 13. októbra, začali pútnici napĺňať dominikánsky kostol už pred pol dvanástou, kedy sme sa pomodlili radostný ruženec. Po ňom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval rektor nášho kostola, brat Chryzostom. Po nej sa spustil modlitebný „maratón“, ktorý pozostával z adorácie, modlitby bolestného ruženca či ruženca Božieho milosrdenstva. Po nej brat Alan v krátkej prednáške prirovnal modlitbu ruženca k plavbe loďou po rieke. Tak ako pri plavbe po rieke sa necháme unášať prúdom vody a všímame si najmä okolie na brehoch, tak pri modlitbe ruženca sa nechávame unášať slovami Zdravas Mária a všímame si najmä okolie prúdu týchto slov, ktoré je tvorené tajomstvami ruženca. Po tomto príhovore sme sa pomodlili ruženec svetla, ktorým sme sa pripravili na slávenie Eucharistie. Predsedal mu o. Michal Zamkovský CSsR, misionár milosrdenstva. V kázni nám pripomenul, že Boh chce, aby nás Mária privádzala k Nemu. To je zmyslom mariánskej úcty. Po sv. omši nasledoval sviečkový ružencový sprievod v uliciach Košíc, ktorého sa zúčastnilo značné množstvo veriacich. Po záverečnom požehnaní nasledovalo agapé v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.

Slávnosť Ružencovej Panny Márie pokračovala aj v nedeľu slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. V kázni prítomných povzbudil, aby sa tajomstvá ruženca zhmotňovali v našich životoch.

Pevne veríme, že tento spoločne strávený čas s Máriou bol pre mnohých ľudí povzbudením a prehĺbením vzťahu s Pánom, ktorý je cieľom a zmyslom všetkého nášho snaženia.

2020-10-15T19:49:58+02:00